FA - EN

فرم استعداد یابی دانشجویان

این فرم به منظور توسعه کمی و کیفی استعدادهای دانشجویان و شناسایی این استعدادها در زمینه های مختلف فرهنگی، هنری، علمی و... ایجاد شده است شایسته است با تکمیل دقیق این فرم ما را را در شناسایی جامعه هدف و برنامه ریزی در این رابطه همراهی فرمایید.

الف) مشخصات دانشجو:
شماره دانشجویی:(*)
ورودی نامعتبر

نام:
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی:
ورودی نامعتبر

شماره همراه:
ورودی نامعتبر

ب)استعداد یابی:

دانشجوی گرامی چنانچه در هر یک از زمینه های زیر دارای توانمندی و یا علاقمند به کسب مهارت می باشید مشخص فرمایید.

ادبی:
شعرسرایی
ورودی نامعتبر

داستان نویسی
ورودی نامعتبر

شعرخوانی
ورودی نامعتبر


هنری:
سفالگری
ورودی نامعتبر

چرم دوزی
ورودی نامعتبر

نمد دوزی
ورودی نامعتبر

خوشنویسی
ورودی نامعتبر

نقاشی
ورودی نامعتبر

عکاسی
ورودی نامعتبر

فیلم برداری
ورودی نامعتبر

کاریکاتور
ورودی نامعتبر

ثبت