پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
FA - EN

دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97

عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 962 12 بهمن 1396 کلیک ها: 438
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 961 25 بهمن 1396 کلیک ها: 1078
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 951 12 بهمن 1396 کلیک ها: 912
علوم تغذیه ورودی 962 11 بهمن 1396 کلیک ها: 1531
علوم تغذیه ورودی 961 14 بهمن 1396 کلیک ها: 1728
علوم تغذیه ورودی 952 14 بهمن 1396 کلیک ها: 1727
علوم تغذیه ورودی 951 12 بهمن 1396 کلیک ها: 1626
علوم تغذیه ورودی 942 10 بهمن 1396 کلیک ها: 1458
علوم تغذیه ورودی 941 14 بهمن 1396 کلیک ها: 1322
علوم آزمایشگاهی ورودی 962 11 بهمن 1396 کلیک ها: 1546
علوم آزمایشگاهی ورودی 961 21 بهمن 1396 کلیک ها: 2169
علوم آزمایشگاهی ورودی 952 09 بهمن 1396 کلیک ها: 1810
علوم آزمایشگاهی ورودی 951 11 بهمن 1396 کلیک ها: 2001
علوم آزمایشگاهی ورودی 942 11 بهمن 1396 کلیک ها: 1930
علوم آزمایشگاهی ورودی 941 09 بهمن 1396 کلیک ها: 1822