شنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۷
FA - EN

دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97

عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 962 12 بهمن 1396 کلیک ها: 415
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 961 25 بهمن 1396 کلیک ها: 1060
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 951 12 بهمن 1396 کلیک ها: 886
علوم تغذیه ورودی 962 11 بهمن 1396 کلیک ها: 1499
علوم تغذیه ورودی 961 14 بهمن 1396 کلیک ها: 1699
علوم تغذیه ورودی 952 14 بهمن 1396 کلیک ها: 1693
علوم تغذیه ورودی 951 12 بهمن 1396 کلیک ها: 1595
علوم تغذیه ورودی 942 10 بهمن 1396 کلیک ها: 1438
علوم تغذیه ورودی 941 14 بهمن 1396 کلیک ها: 1299
علوم آزمایشگاهی ورودی 962 11 بهمن 1396 کلیک ها: 1522
علوم آزمایشگاهی ورودی 961 21 بهمن 1396 کلیک ها: 2116
علوم آزمایشگاهی ورودی 952 09 بهمن 1396 کلیک ها: 1770
علوم آزمایشگاهی ورودی 951 11 بهمن 1396 کلیک ها: 1970
علوم آزمایشگاهی ورودی 942 11 بهمن 1396 کلیک ها: 1902
علوم آزمایشگاهی ورودی 941 09 بهمن 1396 کلیک ها: 1792