جمعه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

دانشجوی گرامی شروع کلاسهای درسی این نیمسال از 23 بهمن ماه است
انتخاب واحد نیمسال 962 براساس جدول تنظیمی از 12 بهمن ماه شروع می شود

علوم تغذیه 9328 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه

یکشنبه   اصول آموزش و مشاوره تغذیه
(خانم زارعی)
کددرس:135
گروه:101
پروژه
(خانم حسینی)
کددرس:141 گروه:101
خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های بهداشتی
(خانم اباصلتی)
کددرس:131
گروه:101
 
دوشنبه       رژیم درمانی 2
(خانم حسینی)
کددرس:138
گروه:101
رژیم درمانی 2
(خانم حسینی)
کددرس:138 گروه:101
سه شنبه اثر فرآیند بر ارزش غذایی
(خانم دکتر پزشکی)
کددرس:117 گروه:101
آیین زندگی
(آقای رضائیان)
کددرس:50022 گروه:5003
  تغذیه در گروه ها و شرایط ویژه
(دکتر دهری)
کددرس:130
گروه:101
 
چهارشنبه اصول آموزش و مشاوره تغذیه
(خانم زارعی)
کددرس:135
گروه:101
تفسیر موضوعی قرآن
(آقای عراقی)
کددرس:50051 گروه:5001
  بیماری های ناشی از سوء تغذیه
(دکتر دانشی )
کددرس:136
گروه:101
 
پنجشنبه