جمعه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

دانشجوی گرامی شروع کلاسهای درسی این نیمسال از 23 بهمن ماه است
انتخاب واحد نیمسال 962 براساس جدول تنظیمی از 12 بهمن ماه شروع می شود

علوم تغذیه9418 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه

رژیم درمانی 1
(خانم حسینی)
کددرس:137
گروه:101
اصطلاحات پزشکی
(آقای طلوع)
کددرس:134 گروه:101
اصول ایمونولوژی
(آقای یعقوبی)
کددرس:123 گروه:101
یکشنبه داروشناسی
(دکتر سعیدی)
کددرس:124
گروه:101
اصول روش نگهداری موادغذایی
(دکتر پزشکی)
کددرس:115
گروه:101
     
دوشنبه   تغذیه در دوران های زندگی
(خانم زارعی)
کددرس:129
گروه:101
  مدیریت خدمات غذایی
(دکتر قلاسی)
کددرس:125 گروه:101
 
سه شنبه روش تحقیق در علوم بهداشتی (کد1)
(دکتر کیفی)
کددرس:139
گروه:1011
روش تحقیق در علوم بهداشتی(کد2)
(دکتر کیفی)
کددرس:139
گروه:1012
سمینار
(خانم حسینی)
کددرس:140 گروه:101
   
چهارشنبه تاریخ امامت
(آقای دانشمندی)
کددرس:50043
گروه:5001
رژیم درمانی 1
(خانم حسینی)
کددرس:137
گروه:101
     
پنجشنبه