سه شنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۶

دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 96-97

عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 961 15 شهریور 1396 کلیک ها: 379
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 951 15 شهریور 1396 کلیک ها: 324
علوم تغذیه ورودی 961 08 شهریور 1396 کلیک ها: 567
علوم تغذیه ورودی 952 08 شهریور 1396 کلیک ها: 751
علوم تغذیه ورودی 951 15 شهریور 1396 کلیک ها: 827
ارشد گفتار درمانی ورودی 951 15 شهریور 1396 کلیک ها: 190
علوم تغذیه ورودی 942 12 شهریور 1396 کلیک ها: 652
علوم تغذیه ورودی 941 28 مرداد 1396 کلیک ها: 568
علوم تغذیه ورودی 932 08 شهریور 1396 کلیک ها: 484
علوم آزمایشگاهی ورودی 961 15 شهریور 1396 کلیک ها: 602
علوم آزمایشگاهی ورودی 952 15 شهریور 1396 کلیک ها: 734
علوم آزمایشگاهی ورودی 951 22 مرداد 1396 کلیک ها: 750
علوم آزمایشگاهی ورودی 942 22 مرداد 1396 کلیک ها: 828
علوم آزمایشگاهی ورودی 941 15 شهریور 1396 کلیک ها: 768
علوم آزمایشگاهی ورودی 932 15 شهریور 1396 کلیک ها: 672