شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶

علوم تغذیه9418 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه

یکشنبه   روش تحقیق در علوم بهداشتی
(خانم دکتر کیفی) کلاس231
کددرس:139 گروه:101
رژیم درمانی 1
(خانم حسینی) کلاس231
کددرس:137 گروه:101
تاریخ امامت
(آقای اکرامی فرد) کلاس231
کددرس:50043 گروه:5001
 
دوشنبه داروشناسی
(خانم دکتر سعیدی) کلاس235
کددرس:124 گروه:101
تغذیه در دوران های زندگی
(خانم زارعی) کلاس235
کددرس:129 گروه:101
  مدیریت خدمات غذایی
(خانم صفری) کلاس211
کددرس:125 گروه:101
 
سه شنبه اصول ایمونولوژی
(آقای یعقوبی) کلاس235
کددرس:123 گروه:101
اصول روش نگهداری موادغذایی
(خانم دکتر پزشکی) کلاس231
کددرس:115 گروه:101
اصطلاحات پزشکی
(خانم حمید) کلاس231
کددرس:134 گروه:101
   
چهارشنبه رژیم درمانی 1
(خانم حسینی) کلاس221
کددرس:137 گروه:101
سمینار
(خانم حسینی) کلاس221
کددرس:140 گروه:101
     
پنجشنبه