شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

اعضای هیات علمی


 

آقای طلوع
مدیر گروه علی طلوع
ایمیل tolouea [at] varastegan.ac.ir
شماره تماس 35091160 داخلی 209
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد باکتری شناسی پزشکی

 

خانم دکتر کیفی
هیات علمی فاطمه کیفی
ایمیل keifyf [at] varastegan.ac.ir
شماره تماس 35091160 داخلی 104
مدرک تحصیلی دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی
رزومه مشاهده

 

خانم حمید
هیات علمی فاطمه حمید
ایمیل hamidf [at] varastegan.ac.ir
شماره تماس 35091160 داخلی 210
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

 

آقای پریزاده
هیات علمی سید علیرضا پریزاده
ایمیل parizadehsa[at]varastegan.ac.ir
شماره تماس 35091160 داخلی 212
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

 

آقای یعقوبی
هیات علمی وحید یعقوبی
ایمیل yaghoubiv [at]varastegan.ac.ir
شماره تماس 35091160 داخلی 208
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ایمونولوژی

 

آقای دکتر منصوری
هیات علمی داوود منصوری  
ایمیل mansuryd[at]varastegan.ac.ir
شماره تماس 35091160 داخلی 207
مدرک تحصیلی دکتری میکروب شناسی پزشکی

 

خانم آرزمجو
سمت کارشناس آزمایشگاه
ایمیل arazmjoos [at] varastegan.ac.ir
شماره تماس 35091160 داخلی 211
مدرک تحصیلی کارشناسی بیوشیمی

 

آقای مختاریه
سمت کارشناس آزمایشگاه  
ایمیل mokhtariye [at] varastegan.ac.ir
شماره تماس 35091160 داخلی 211
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

 

اساتید مدعو


 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی دروس تدریس
1 کتایون کوثری کارشناس ارشد شیمی آلی آزمایشگاه شیمی عمومی
2 مجید گنج بخش کارشناس علوم آزمایشگاهی
کارشناس ارشد آداب و اخلاق
آزمایشگاه انگل شناسی 1
آزمایشگاه انگل شناسی 2
آزمایشگاه قارچ شناسی
3 دکتر فاطمه سعدآبادی کارشناس ارشد انگل شناسی
دانشجوی دکتری پزشکی مولکولی
انگل شناسی 1
انگل شناسی 2
4 زهرا بهرامی فر زیست شناسی آزمایشگاه آسیب شناسی
5 دکتر زهرا علیزاده دکتری فیزیک ذرات بنیادی فیزیک عمومی
6 الهام پوستچی کارشناسی ارشد انگل شناسی انگل شناسی 1
انگل شناسی 2
7 دکتر امیر اشکان اشرفیان پزشک عمومی فیزیولوژی
آشنایی با بیماری های داخلی
8 دکتر جمشید تابش پور دکتری سم شناسی سم شناسی
آزمایشگاه سم شناسی
9 دکتر امیرعلی داعی رزدینت پاتولوژی بافت شناسی
آزمایشگاه بافت شناسی
آسیب شناسی
10 دکتر علی اکبر رجب زاده دکتری علوم تشریح آناتومی نظری
آناتومی عملی
11 دکتر حسین زرین فر دکتری قارچ شناسی پزشکی قارچ شناسی
12 دکتر نوریه سعیدی دکتری داروسازی فارماکولوژی
13 کتایون کوثری کارشناس ارشد شیمی آلی آزمایشگاه شیمی عمومی
14 دکتر الهه ناصری نژاد دانشجوی دکتری مدیریت اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه
15 احسان جعفری لیسانس علوم آزمایشگاهی دام روش های کنترل کیفی
16 آرمین ایمان پرست کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی آزمایشگاه فیزیک عمومی فیزیک حیاتی
17 امید امامی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی
18 مجتبی قره باغی مهندسی برق و الکترونیک اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی