شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

اعضای هیات علمی

 

خانم دکتر تهرانی
مدیر گروه لعیا غلامی تهرانی
ایمیل lgtehrani [at] hotmail.com
مدرک تحصیلی دکتری تخصصی دیسلکسیا
رزومه مشاهده

 

خانم الهام اصل شیرین
نام الهام اصل شیرین
ایمیل sleshirin.elham [at] gmail.com
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد گفتاردرمانی

 

خانم فاطمه شیبانی
نام فاطمه شیبانی
ایمیل Sheibanif [at] varastegan.ac.ir
مدرک تحصیلی دکتری گفتار درمانی