دوشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

 

 

معاون آموزشی
نام و نام خانوادگی دکتر احمد ابوالحسنی
مدرک تحصیلی دکترای عمومی دندانپزشکی
شماره تماس 051-35091160
ایمیل abolhasania [at] varastegan.ac.ir
رزومه مشاهده

 

مدیر آموزش
نام و نام خانوادگی شکرالله نعمتی
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد علوم تربیتی
شماره تماس 35091160 داخلی 200
ایمیل nematish [at] varastegan.ac.ir

 

مسئول دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی EDO
نام و نام خانوادگی الهام اصل شیرین
مدرک تحصیلی کارشناس ارشد گفتار درمانی
شماره تماس 051-35091160 داخلی 206
ایمیل aslshirine [at] varastegan.ac.ir

 

کارشناس آموزش
نام و نام خانوادگی ملیحه فاخر
مدرک تحصیلی ارشناسی زیست شناسی
شماره تماس 051-35091160 داخلی 203
ایمیل fakherm [at] varastegan.ac.ir

 

کارشناس آموزش
نام و نام خانوادگی مجید رزمی
مدرک تحصیلی مهندسی کشاورزی
شماره تماس 051-35091160 داخلی 202
ایمیل razmim [at] varastegan.ac.ir

 

کارشناس آموزش مداوم
نام و نام خانوادگی مهندس شیما حقانی
مدرک تحصیلی مهندسی کامپیوتر
شماره تماس 051-35091160 داخلی 101
ایمیل haghanish [at] varastegan.ac.ir