دوشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

 

 

ریاست مرکز و رئیس شورای دانشکده
نام و نام خانوادگی دکتر عبدالرضا وارسته
مدرک تحصیلی فوق تخصص ایمونو بیوشیمی
شماره تماس 051-35091160
ایمیل varasteha [at] varastegan.ac.ir
رزومه مشاهده

 

معاون آموزشی و عضو شورای دانشکده
نام و نام خانوادگی دکتر احمد ابوالحسنی
مدرک تحصیلی دکترای عمومی دندانپزشکی
شماره تماس 051-35091160
ایمیل abolhasania [at] varastegan.ac.ir
رزومه مشاهده

 

معاون پژوهشی
مدیر پژوهشی دکتر فاطمه کیفی
مدرک تحصیلی دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی
ایمیل keifyf [at] varastegan.ac.ir
شماره تماس 35091160 داخلی 104
رزومه مشاهده

 

مدیر فناوری اطلاعات / معاون دانشجویی فرهنگی / عضو شورای دانشکده
نام و نام خانوادگی دکتر مصطفی جهانگیر
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و مدیریت اجرایی-دکتری مدیریت
شماره تماس 051-35091160 داخلی 102
ایمیل mjahangir [at] varastegan.ac.ir
رزومه مشاهده

 

مدیر گروه علوم آزمایشگاهی و عضو شورای دانشکده
نام و نام خانوادگی علی طلوع
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد باکتری شناسی پزشکی
شماره تماس 051-35091160 داخلی 209
ایمیل tolouea [at] varastegan.ac.ir

 

مدیر گروه علوم تغذیه و عضو شورای دانشکده
مدیر گروه پرنیان پزشکی
مدرک تحصیلی دکتری میکروبیولوژی مواد غذایی
ایمیل pezeshkip [at] varastegan.ac.ir
شماره تماس 35091160 داخلی 312

 

مدیر گروه فناوری اطلاعات سلامت
مدیر گروه غلامرضا مرادی
مدرک تحصیلی دکتری مدیریت اطلاعات بهداشتی -درمانی
ایمیل moradigh [at] varastegan.ac.ir
شماره تماس 35091160 داخلی 344

 

مدیر گروه گفتار درمانی و عضو شورای دانشکده
نام و نام خانوادگی الهام اصل شیرین
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد گفتار درمانی
شماره تماس 051-35091160 داخلی 105
ایمیل asleshirine [at] varastegan.ac.ir
رزومه مشاهده

 

مدیر آموزش و عضو شورای دانشکده
نام و نام خانوادگی شکرالله نعمتی
مدرک تحصیلی کارشناس ارشد علوم تربیتی
شماره تماس 051-35091160 داخلی 200
ایمیل nematish [at] varastegan.ac.ir

 

مدیر اداری مالی توسعه منابع و پشتیبانی و عضو شورای دانشکده
نام و نام خانوادگی مهدی کمساری
مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری
شماره تماس 051-35091160 داخلی 315
ایمیل komsarim [at] varastegan.ac.ir