یکشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۶

دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 96-97

عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 961 15 شهریور 1396 کلیک ها: 286
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 951 15 شهریور 1396 کلیک ها: 257
علوم تغذیه ورودی 961 08 شهریور 1396 کلیک ها: 473
علوم تغذیه ورودی 952 08 شهریور 1396 کلیک ها: 674
علوم تغذیه ورودی 951 15 شهریور 1396 کلیک ها: 752
ارشد گفتار درمانی ورودی 951 15 شهریور 1396 کلیک ها: 120
علوم تغذیه ورودی 942 12 شهریور 1396 کلیک ها: 580
علوم تغذیه ورودی 941 28 مرداد 1396 کلیک ها: 494
علوم تغذیه ورودی 932 08 شهریور 1396 کلیک ها: 401
علوم آزمایشگاهی ورودی 961 15 شهریور 1396 کلیک ها: 503
علوم آزمایشگاهی ورودی 952 15 شهریور 1396 کلیک ها: 637
علوم آزمایشگاهی ورودی 951 22 مرداد 1396 کلیک ها: 668
علوم آزمایشگاهی ورودی 942 22 مرداد 1396 کلیک ها: 744
علوم آزمایشگاهی ورودی 941 15 شهریور 1396 کلیک ها: 683
علوم آزمایشگاهی ورودی 932 15 شهریور 1396 کلیک ها: 595