En

امروز چهارشنبه, 07 تیر 1396

اختلالات زبان در دوران رشد

نمایش از دوشنبه, 23 مرداد 1391 15:14 | نوشته شده توسط Super User بازدید: 4969

 

نام درس: اختلالات زبان در دوران رشد                                    کد درس:  11 

 

پیش نیاز: ندارد

 

تعداد واحد: 2 واحد (1 واحد نظری ـ 1 واحد عملی)

 

نواع واحد: نظری ـ عملی


 

هدف کلی درس:

افزایش دانش، آگاهی و توانایی نقد و بررسی متون به منظور دستیابی به دیدگاه‏‌ها و نگرش‌های جدید در آسیب‌شناسی، ارزیابی و شیوه‏‌های بهبود بخشیدن به اختلالات زبانی در دوران رشد.

 

شرح درس:

در این درس دانشجو جنبه‌های مختلف اختلالات زبانی دوران رشد را مورد بررسی قرار می‌دهد، با تأثیر متقابل اختلال بر فرد و خانواده آشنا می‌شود، نقش عوامل مختلف در اختلالات را فرا می‌گیرد و با آگاهی از ویژگی‌های آن در آسیب‌ها و سندرم‏‌های مختلف، اصول و شیوه‏‌های چاره‌اندیشی برای بهبود بخشیدن به اختلالات اکتسابی زبان را می‌آموزد.

 

رئوس مطالب:

نظری (17 ساعت):

1ـ اختلالات زبان در انواع سندرم‏‌های دوران رشد (عقب‌ماندگی ذهنی، اوتیسم، آسپرگر، اختلالات یادگیری و آسیب‌دیدگی شنوایی، زبان پریشی دوران رشد).

2ـ ویژگی‏‌های کودکان مبتلا به اختلالات زبانی (ویژگی‏‌های روانی، رفتاری، عاطفی، اجتماعی، یادگیری، شناختی، جسمی و حرکتی).

3ـ نقش سایر متخصصین در درمان کودکان مبتلا به اختلالات زبانی.

4ـ عوامل مؤثر در تشدید اختلالات زبانی و انواع مقاوم آن.

5ـ روش‏‌های بالینی و آزمایشگاهی در بررسی کودکان مبتلا به اختلالات زبانی.

6ـ معیارها و هنجارها در ارزیابی زبان.

7ـ تجزیه و تحلیل یافته‌ها و چاره‌اندیشی برای بهبود بخشیدن به اختلالات زبانی در دوران رشد.

 

عملی (34 ساعت):

1ـ ارزیابی نمونه‌ای از کودکان مبتلا به اختلالات زبان.

2ـ تجزیه و تحلیل نتایج ارزیابی.

3ـ طرح‌ریزی برنامه درمان با شیوه‌های گفتار درمانی.

4ـ اجرای آزمایشی گفتار درمانی و تجزیه و تحلیل نتایج آن.

5ـ تهیه و ارائه گزارش درباره نمونه مورد بررسی.

 

منابع درس:

  1. Bishop, Dorothy, Lawrence Leonard. (1999). Speech and Language Impairments in children: Causes, characteristics, Intervention and Outcome. U.S.A: Psychology press.
  2. Lees and Urwin, (1997). Children with language disorder. 2th Ed. London: Whurr Publishers.

 

شیوه ارزشیابی:

ارزشیابی دانشجویان در حیطه شناختی در دو مقوله ارائه شفاهی و کتبی مطالب انجام می‏‌گیرد و در حیطه عملکردی با استفاده از چک لیست صورت می‏‌پذیرد.

 

 

دسته: اختصاصی