FA - EN
10 از 1 صفحه

فرم استعداد یابی دانشجویان

این فرم به منظور توسعه کمی و کیفی استعدادهای دانشجویان و شناسایی این استعدادها در زمینه های مختلف فرهنگی، هنری، علمی و... ایجاد شده است شایسته است با تکمیل دقیق این فرم ما را را در شناسایی جامعه هدف و برنامه ریزی در این رابطه همراهی فرمایید.
الف) مشخصات دانشجو:
شماره دانشجویی:(*)
ورودی نامعتبر

نام:
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی:
ورودی نامعتبر

پست الکترونیک:
ورودی نامعتبر

شماره همراه:
ورودی نامعتبر

شماره تلگرام:
ورودی نامعتبر

ب)استعداد یابی:
دانشجویان گرامی که در هر یک از رشته های زیر دارای توانمندی و یا علاقمند به فراگیری هستند، علاوه بر انتخاب گزینه مناسب می توانند در صورت نیاز به توضیح، کادر مربوطه را تکمیل نمایند.

ادبی:
توانایی شعرسرایی:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


توانایی طنزنویسی:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر

توانایی مشاعره:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


توانایی داستان نویسی:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر

توضیحات:
ورودی نامعتبر


هنری:
توانایی خوشنویسی:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


توانایی فیلم برداری:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


توانایی صنایع دستی:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


توانایی نقاشی:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر

توانایی طراحی:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


توانایی عکاسی:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


توانایی کاریکاتور:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


توضیحات:
ورودی نامعتبر


موسیقی
توانایی سنتور:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


توانایی پیانو/ ارگ:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


تاپوانایی تار/ دو تار/ سه تار:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


توانایی دف:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر

توانایی گیتار:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


توانایی خوانندگی:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


توانایی مداحی:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


توانایی سازهای کوبه ای:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر

توضیحات:
ورودی نامعتبر


خبرنگاری
توانایی خبرنویسی:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


توانایی سردبیری نشریه:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر

توانایی کارگردانی:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


توضیحات:
ورودی نامعتبر


تئاتر و فیلم
توانایی بازیگری:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


توانایی نقد فیلم:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر

فیلم نامه/نمایشنامه نویسی:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


توضیحات:
ورودی نامعتبر


آموزش و پژوهش
توانایی پروپوزال نویسی:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


توانایی مقاله نویسی:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


توانایی خلاصه نویسی:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر

توانایی تدریس:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


توانایی تندخوانی:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر

توضیحات:
ورودی نامعتبر


نرم افزارها
WORD:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


Power point:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


Excel:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


Access:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


Windows:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


Linux:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر

Adobe Photoshop:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


Adobe Premiere:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


Adobe InDesign :
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


Adobe Illustrator:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


Adobe After Effect:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


توانایی تایپ سریع:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر

توضیحات:
ورودی نامعتبر


مدیریت
توانایی بازاریابی:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


توانایی مدیریت تیم:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر

توانایی مدیریت پروژه:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


راه انداری و مدیریت استارتاپ:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر

توضیحات:
ورودی نامعتبر


ارتباطی فن بیان
توانایی مذاکره:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


مهارت در ارائه و کنفرانس:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر

گویندگی و مجری گری:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


توضیحات:
ورودی نامعتبر


مهارت های زبان انگلیسی
speaking
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


Translation
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


Writing
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر

Reading
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


Listening
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر


توضیحات:
ورودی نامعتبر


مهارت های کاریابی
توانایی رزومه نویسی:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر

توانایی مصاحبه شغلی:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر

توضیحات:
ورودی نامعتبر


مدیریت مالی
حسابداری:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر

سرمایه گذاری در بورس:
ورودی نامعتبر

میزان علاقمندی:
ورودی نامعتبر

توضیحات:
ورودی نامعتبر


تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی
رشته ورزشی1:
ورودی نامعتبر

رشته ورزشی (2):
ورودی نامعتبر

وضعیت ورزشی (1)
ورودی نامعتبر

وضعیت ورزشی (2)
ورودی نامعتبر

توضیحات:
ورودی نامعتبر