پنجشنبه, ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
FA - EN

دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97

عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 962 12 بهمن 1396 کلیک ها: 380
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 961 25 بهمن 1396 کلیک ها: 995
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 951 12 بهمن 1396 کلیک ها: 840
علوم تغذیه ورودی 962 11 بهمن 1396 کلیک ها: 1426
علوم تغذیه ورودی 961 14 بهمن 1396 کلیک ها: 1644
علوم تغذیه ورودی 952 14 بهمن 1396 کلیک ها: 1638
علوم تغذیه ورودی 951 12 بهمن 1396 کلیک ها: 1517
علوم تغذیه ورودی 942 10 بهمن 1396 کلیک ها: 1370
علوم تغذیه ورودی 941 14 بهمن 1396 کلیک ها: 1243
علوم آزمایشگاهی ورودی 962 11 بهمن 1396 کلیک ها: 1469
علوم آزمایشگاهی ورودی 961 21 بهمن 1396 کلیک ها: 2003
علوم آزمایشگاهی ورودی 952 09 بهمن 1396 کلیک ها: 1703
علوم آزمایشگاهی ورودی 951 11 بهمن 1396 کلیک ها: 1904
علوم آزمایشگاهی ورودی 942 11 بهمن 1396 کلیک ها: 1837
علوم آزمایشگاهی ورودی 941 09 بهمن 1396 کلیک ها: 1739