سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
FA - EN

دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97

عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 962 12 بهمن 1396 کلیک ها: 435
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 961 25 بهمن 1396 کلیک ها: 1075
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 951 12 بهمن 1396 کلیک ها: 908
علوم تغذیه ورودی 962 11 بهمن 1396 کلیک ها: 1527
علوم تغذیه ورودی 961 14 بهمن 1396 کلیک ها: 1726
علوم تغذیه ورودی 952 14 بهمن 1396 کلیک ها: 1725
علوم تغذیه ورودی 951 12 بهمن 1396 کلیک ها: 1622
علوم تغذیه ورودی 942 10 بهمن 1396 کلیک ها: 1455
علوم تغذیه ورودی 941 14 بهمن 1396 کلیک ها: 1320
علوم آزمایشگاهی ورودی 962 11 بهمن 1396 کلیک ها: 1544
علوم آزمایشگاهی ورودی 961 21 بهمن 1396 کلیک ها: 2167
علوم آزمایشگاهی ورودی 952 09 بهمن 1396 کلیک ها: 1806
علوم آزمایشگاهی ورودی 951 11 بهمن 1396 کلیک ها: 1999
علوم آزمایشگاهی ورودی 942 11 بهمن 1396 کلیک ها: 1926
علوم آزمایشگاهی ورودی 941 09 بهمن 1396 کلیک ها: 1818