پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
FA - EN

 

 

ریاست مرکز
نام و نام خانوادگی دکتر عبدالرضا وارسته varasteha
مدرک تحصیلی فوق تخصص ایمونو بیوشیمی
شماره تماس 051-35091160
ایمیل varasteha [at] varastegan.ac.ir
رزومه مشاهده

 

مدیر فناوری و اطلاعات
نام و نام خانوادگی مهندس مصطفی جهانگیر mjahangir
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و مدیریت اجرایی- دکتری مدیریت
شماره تماس 051-35091160 داخلی 102
ایمیل mjahangir [at] varastegan.ac.ir
رزومه مشاهده

 

معاون پژوهشی
نام و نام خانوادگی دکتر فاطمه کیفی keyfif varastegan
مدرک تحصیلی دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی
شماره تماس 051-35091160 داخلی 104
ایمیل keifyf [at] varastegan.ac.ir
رزومه مشاهده

 

معاون آموزشی
نام و نام خانوادگی دکتر احمد ابوالحسنی
مدرک تحصیلی دکترای عمومی دندانپزشکی
شماره تماس 051-35091160
ایمیل abolhasania [at] varastegan.ac.ir
رزومه مشاهده

 

مدیر گروه فناوری اطلاعات سلامت
نام و نام خانوادگی دکتر غلامرضا مرادی moradigh
مدرک تحصیلی دکتری مدیریت اطلاعات بهداشتی- درمانی
شماره تماس 051-35091160 داخلی 343
ایمیل moradighr [at] varastegan.ac.ir
رزومه مشاهده

 

مسئول گروه گفتار درمانی
نام و نام خانوادگی الهام اصل شیرین
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد گفتار درمانی
شماره تماس 051-35091160 داخلی 206
ایمیل asleshirine [at] varastegan.ac.ir

 

مدیر گروه علوم آزمایشگاهی
نام و نام خانوادگی علی طلوع toluea
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد باکتری شناسی پزشکی
شماره تماس 051-35091160 داخلی 209
ایمیل tolouea [at] varastegan.ac.ir
رزومه مشاهده

 

مدیر گروه علوم تغذیه
مدیر گروه پرنیان پزشکی pezeshkip
مدرک تحصیلی دکتری میکروبیولوژی مواد غذایی
ایمیل pezeshkip [at] varastegan.ac.ir
شماره تماس 35091160 داخلی 312