سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
FA - EN

 

 

معاون پژوهشی
نام و نام خانوادگی دکتر فاطمه کیفی keyfif varastegan
مدرک تحصیلی دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی
شماره تماس 051-35091160 داخلی 104
ایمیل keifyf [at] varastegan.ac.ir
رزومه مشاهده

 

کارشناس پژوهشی
نام و نام خانوادگی فاطمه رسولی rasouliff
مدرک تحصیلی مهندسی کشاورزی- آب
شماره تماس 051-35091160 داخلی 341
ایمیل rasoulif [at] varastegan.ac.ir

 

کارشناس انجمن های علمی
نام و نام خانوادگی ساناز آرزمجو arazmjoos
مدرک تحصیلی کارشناسی بیوشیمی
شماره تماس 051-35091160 داخلی 211
ایمیل arazmjoos [at] varastegan.ac.ir