پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
FA - EN
عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
راهنمای خرید حجم اینترنت 23 خرداد 1397 کلیک ها: 7
راهنمای دسترسی به سامانه ها بدون اینترنت 13 خرداد 1397 کلیک ها: 20
آموزش های تولید محتوا 23 ارديبهشت 1397 کلیک ها: 35
کلاس آنلاین 06 خرداد 1397 کلیک ها: 214
راهنمای آزمون آنلاین 25 دی 1396 کلیک ها: 348
آموزش اوتلوک 12 مهر 1396 کلیک ها: 451
آموزش استفاده از ایمیل وارستگان 12 مهر 1396 کلیک ها: 433
دانلود آموزش کلاس مجازی 12 مهر 1396 کلیک ها: 444
دانلود راهنمای کم کردن حجم تصاویر 12 مهر 1396 کلیک ها: 424
راهنمای استفاده از سام 23 ارديبهشت 1397 کلیک ها: 495