FA - EN

1- پذیرش خوابگاه های دانشگاه به چه صورت است؟

مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان دارای خوابگاه اختصاصی نمی باشد، شایان ذکر است دانشجویان را به خوابگاه های خودگردان دخترانه و پسرانه سطح شهر معرفی می نماید، همچنین یک خوابگاه خودگردان دخترانه در نزدیکی این مرکز با ظرفیت محدود دایر است.

هزینه حدودی خوابگاه، 700هزار تومان الی  یک میلیون تومان برای هر ترم می باشد.

2-وام شهریه به دانشجویان پرداخت می گردد؟

صندوق رفاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صورت اعلام فراخوان و اختصاص بودجه این امکان را برای دانشجویان علوم پزشکی وارستگان فراهم می نماید.

3. موقعیت مکانی علوم پزشکی وارستگان در شهر مشهد کجاست؟

موقعیت مکانی علوم پزشکی وارستگان