معرفی دفتر ریاست

Last Updated on Monday, 29 August 2016 10:04 | Hits: 4909

 

ریاست مرکز 

نام و نام خانوادگی

 دکتر عبدالرضا وارسته

ایمیل

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

شماره تماس

051-35091160

مدرک تحصیلی

  فوق تخصص ایمونو بیوشیمی

رزومه

  مشاهده

 

مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی

نام و نام خانوادگی

  مهندس شیما حقانی

ایمیل

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

شماره تماس

051-35091160 داخلی 101

مدرک تحصیلی

مهندسی کامپیوتر

 

 

 

Category: ریاست