هیئت موسس

Last Updated on Wednesday, 11 May 2016 12:03 |

 

 

 

  دکتر عبدالرضا وارسته

  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (رزومه)

   (مشاهده لینک ویدئو زندگی نامه دکتر وارسته  در سایت رسانه مجازی نگاه)

 

 

  دکتر سید محمد رضا پریزاده

  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (رزومه) 

  حجت الاسلام محمد جعفر فیض آبادی

  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (رزومه)


 

  دکتر جواد باقری

  بازنشسته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رزومه)


 

  دکتر محمود جلالی

  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران (رزومه)

 

 

  دکتر احمد ابوالحسنی

  دندانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی مشهد (رزومه)

 

 

  دکتر طاهره خامنه باقری

  عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد (رزومه)