اختلالات واج‌شناسی و آواشناختی

Published Date | Written by Super User Hits: 6520

 

نام درس: اختلالات واج‏‌شناسی و آواشناختی                                  کد درس: 07

 

پیش نیاز: ندارد

 

تعداد واحد: 2 واحد (1 واحد نظری ـ 1 واحد عملی)

 

نوع واحد: نظری ـ عملی

 

هدف کلی درس: افزایش دانش، آگاهی، و توانایی نقد و بررسی متون، به منظور دستیابی به دیدگاه‌‏ها و نگرش‌های جدید در آسیب‌شناسی، ارزیابی و شیوه‌‏های بهبود بخشیدن به اختلالات واج‌شناختی و آواشناختی.

 

شرح درس:

در این درس دانشجو جنبه‌های مختلف اختلالات واج‌شناختی و آواشناختی را مورد مطالعه قرار می‌دهد، با تأثیر متقابل اختلال بر فرد و خانواده آشنا می‌شود، نقش دستگاه حسی و عصبی حرکتی در تولید و جنبه‏‌های مختلف اختلال آن در آسیب‌های حسی، حرکتی و ذهنی را فرا می‌گیرد و راهکارهای بهبود بخشیدن به آن‏ها را می‏‌آموزد.

 

منابع اصلی درس:

  1. Ingram, David. (1989). Phonological disability in children. London Whurr Pub.
  2. Howell, Jenet and Deam, Elizabeth. (1994). Treating phonological disorders in children.
  3. Malcom R.Meneil (1997). Clinical Management of sensorimotor speech disorders. London. Thieme Medical publishers. Inc. N.J.

 

 

شیوه ارزشیابی:

ارزشیابی دانشجویان در حیطه شناختی در دو مقوله ارائه شفاهی و کتبی مطالب انجام می‏‌گیرد و در حیطه عملکردی با استفاده از چک لیست صورت می‏‌پذیرد.

 

رئوس مطالب:

نظری (17 ساعت):

1ـ ماهیت حرکت در فعالیت‏‌های غیرگفتاری و گفتاری.

2ـ راهکارهای جبرانی حرکت اندام‌ها در ناهنجاری‌های ساختمانی (Myofunctional therapy)

3ـ نقش حس و بازخوردهای حسی در تولید.

4ـ اختلال در دستگاه عصبی ـ حرکتی و راهکارهای بهبود تولید (دیزآرتری ـ آپراکسی).

5ـ اختلال تولید در عقب‌ماندگی ذهنی.

6ـ آسیب‌دیدگی شنوایی و فرآیند تکامل تولید (پیش از زبان‌آموزی و پس از آن).

7ـ نقش عوامل محیطی در اختلال تولید.

8ـ تاثیر اختلال تولید بر فرد و خانواده و تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر.

9ـ شیوه‏‌های بررسی و ارزیابی اختلالات واج شناختی و آواشناختی (آزمون‏‌ها و معیارها).

10ـ تجزیه و تحلیل یافته‌ها و چاره‌‏اندیشی برای بهبود بخشیدن در موارد پیچیده و شدید اختلالات تولید.

 

عملی (34 ساعت):

1ـ ارزیابی نمونه‏‌ای از بیماران مبتلا به اختلالات تولید پیچیده و شدید.

2ـ تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از ارزیابی.

3ـ طرح‌ریزی برنامه گفتار درمانی.

4ـ اجرای آزمایشی گفتار درمانی و تجزیه و تحلیل نتایج آن.

5ـ تهیه و ارائه‌ی گزارش درباره‌ی نمونه‏‌ی مورد بررسی.

 

Category: اختصاصی