روند طبیعی پردازش گفتار و زبان

Published Date | Written by Super User Hits: 6969

 

نام درس: روند طبیعی پردازش گفتار و زبان                                          کد درس: 12

پیش نیاز: ندارد

تعداد واحد: 2 واحد

نوع واحد: نظری

 

هدف کلی درس:

افزایش دانش و آگاهی در مورد نظریات و پژوهش‌‏های مربوط به رشد طبیعی گفتار و زبان و بالابردن توانایی نقد و بررسی متون به منظور دستیابی به دیدگاه‏‌ها و نگرش‌‏های جدید در زمینه روند طبیعی پردازش زبان.

 

شرح درس:

در این درس دانشجو با دیدگاه‌‏های مطالعه و بررسی فرآیندهای درک و بیان زبان آشنا می‏‌شود، اساس عصب شناختی زبان را فرا می‏‌گیرد الگوهای درک و بیان زبان را می‌‏آموزد و جنبه‏‌های مختلف ارتباط زبان و شناخت را مورد مطالعه قرار می‌‏دهد.

 

رئوس مطالب:

نظری(34 ساعت):

1ـ دیدگاه‏‌های بررسی فرآیندهای درک و بیان زبان(دیدگاه زبان‌شناختی، روان‌شناختی، عصب‌شناختی).

2ـ اساس عصب‌شناختی زبان(سو برتری عملکرد زبان، منطقه‌بندی عملکرد زبان، کارکرد مناطق مختلف قشر و زیرقشری در ارتباط با زبان).

3ـ الگوهای درک زبان(پردازش پایین به بالا و بالا به پایین، پردازش فعال و انفعالی، پردازش متوالی و موازی).

4ـ ارتباط درک زبان با شناخت.

5ـ الگو‌‌های بیان زبان(تفکر تصمیم‌گیری برای آغاز بیان، مرحله عصبی زبان، مرحله برنامه‌ریزی حرکتی، مرحله عصبی ـ عضلانی و اجرای حرکت، بازبینی و نقش بازخوردها).

 

منابع درس:

  1. Sub hash C. Bhatnag. (2002). Neuroscience for the study of communication disorders. Lippincott Williams Wilkins.
  2. Lass Mc Reynolds: W.B. Saunders.
  3. Miller, Jonne, L. and Peter Eimas. (1995) Speech, Language and communication. Sandiago: Academic press.

 

شیوه ارزشیابی:

ارزشیابی حیطه شناختی با ارائه کتبی مطالب جمع آوری شده توسط دانشجو و آزمون تشریحی پایان دوره انجام می‏‌شود.

Category: اختصاصی