حرکت شناسی و بیومکانیک اندام‏‌های گویایی

Published Date | Written by Super User Hits: 8514

 

نام درس: حرکت‌شناسی و بیومکانیک اندام‏‌های گویایی                       کد درس: 16

 

پیش نیاز: ندارد

 

تعداد واحد: 2 واحد

 

نوع واحد: نظری

 

هدف کلی درس:

آشنایی با بیومکانیک اندام‌‏های گویایی و نقش وضعیت(posture)در تسهیل فعالیت‌های حرکتی دستگاه گفتار و فراگیری تجزیه و تحلیل عملکرد‌های حرکتی.

 

شرح درس:

در این درس دانشجویان با جنبه‏‌های حرکتی و بیومکانیک و ساختارهای نگهدارنده اجزای مختلف دستگاه گویایی در سکون و حرکت آشنا می‏‌شوند. مفاهیم مربوط به وضعیت(posture)و کاربردهای آن را در تنظیم و تسهیل جنبه‏‌های حرکتی گفتار فرا می‏‌گیرند و اختلالات اندام‌‏های گویایی و درمان‏‌های جراحی و غیرجراحی آن‏ها را مورد مطالعه قرار می‏‌دهند.

 

رئوس مطالب(34 ساعت نظری):

1ـ آشنایی با وضعیت طبیعی بدن(Normal posture and positiin)

ـ تنه،سر و گردن

ـ فک و اندام‏‌های گویایی

2ـ ساختمان مفاصل، انواع و عملکرد آن‌‏ها.

3ـ بیومکانیک عضلات و کار آن‌‏ها.

4ـ انواع حرکت‌‏ها، سطوح و محورهای حرکتی.

5ـ نقش وضعیت طبیعی بدن در حفظ تعادل و انجام حرکت(سر و تنه).

6ـ انواع اختلالات وضعیت بدن.

7ـ ارزیابی وضعیت بدن در کودکان و بزرگسالان.

8ـ تأثیر اختلالات وضعیت در عملکرد اندام‏‌های گویایی.

9ـ درمان و تصحیح اختلالات وضعیت بدن.

10ـ آناتومی و بیومکانیک مجرای آوایی(لب، زبان، کام، حلق و حنجره)و دیواره‏‌ی قفسه سینه.

ـ عضلات، غشاها و لیگامان‌‏ها

ـ تحرک و عملکرد

11ـ آناتومی و بیومکانیک مفصل گیجگاهی فکی(TMJ).

ـ ساختار استخوانی

ـ غضروف‏‌ها و غشاها

ـ ساختار نگهدارنده(لیگامان‏‌ها)

ـ عضلات و عملکردهای عضلانی

12ـ کنترل عصب و عضله فک در حالت استراحت و حرکت(TTBS)

  • Tongue position
  • Teeth apart
  • Rreathing
  • Swallowing

13ـ تجزیه و تحلیل عملکرد مجرای آوایی، دیواره قفسه سینه و TMJ در سکون، حرکت، جویدن، بلع و گفتار.

14ـ شاخص‏‌های کفایت و کارآیی در ساختمان و عملکرد مجرای آوایی، دیواره قفسه سینه و TMJ.

15ـ آسیب‏‌ها و اختلالات مجرای آوایی، دیواره قفسه سینه و TMJ.

16ـ ارزیابی ساختمان و حرکت مجرای آوایی، دیواره قفسه سینه و TMJ.

ـ ارزیابی عینی

ـ ارزیابی درکی

ـ ابزارها و شیوه‏‌های ارزیابی(رادیوگرافی، سینه رادیوگرافی، اولتراسوند، کام نگاری، الکترومایوگرافی، الکتروگلوتوگرافی، استروبوسکوپی).

17ـ درمان غیر جراحی و جراحی در اختلالات مجرای آوایی، دیواره قفسه سینه و TMJ.

 

منابع اصلی درس:

  1. Management of Common Musculoskeletal, physical therapy, principles and Methods, fourth Edition (2006) Darlene. Hert Ling, Randolph M. Kessler. Lippincott Williams and wilkins.
  2. Clinical management of sensorimotor speech Disorters (1997), Malcom R,MC neil. Thieme New York. Stuttgart.
  3. TMJ disorders. Management of the Craniomandibular complex (1988). Steven L. Kraus. Churchill Livingstone.

شیوه ارزشیابی:

ارزشیابی دانشجویان در حیطه شناختی و با استفاده از پرسش‌‏های چند گزینه‌‏ای یا تشریحی در اواسط و پایان درس انجام می‏‌شود.

 

 

Category: اختیاری