پژوهش موردی

Published Date | Written by Super User Hits: 6373

 

نام درس: پژوهش موردی                                 کد درس: 14

 

پیش نیاز:  ندارد

 

تعداد واحد: 2 واحد

 

نوع واحد: عملی

 

هدف کلی درس:

افزایش مهارت دانشجو در انجام پژوهش‌‏های بالینی.

 

شرح درس:

در این درس دانشجو باید زیر نظر سرپرست یکی از انواع اختلالات گفتار و زبان را مورد ارزیابی قرار دهد و نتایج حاصله را به صورت مطالعه موردی به بحث و بررسی بگذارد و با تجزیه و تحلیل یافته‏‌ها و با استفاده از دیدگاه‏‌های بالینی برای بهبود بخشیدن به اختلال گفتار و زبان مناسب‏‌ترین شیوه گفتار درمانی را انتخاب و اجرا کند.

 

رئوس مطالب(68 ساعت):

1ـ انتخاب بیمار از بین افراد مبتلا به اختلالات گفتار و زبان شامل اختلالات واج شناختی و آواشناختی، اختلال زبانی دوران رشد، اختلال اکتسابی زبان، اخلال صوت و اختلال در روانی گفتار.

2ـ ارزیابی بالینی و آزمایشگاهی بیمار شامل اطلاعات مربوط به گذشته بیمار و علائم بالینی فعلی و اظهارات او.

3ـ مطالعه منابع و سوابق پژوهشی و بالینی در مورد اختلال و جمع‌آوری مطالب مربوط.

4ـ شناسایی عوامل بازدارنده و کمک کننده در اختلال.

5ـ طرح‌ریزی برنامه گفتار درمانی و تعیین پیش آکهی.

6ـ تعیین شاخص‎‏ها و پارامترهای قابل اندازه گیری در اختلال.

7ـ تعیین اعتبار و اطمینان در اندازه‌گیری شاخص‌ها.

8ـ اجرای شیوه‏‌های گفتار درمانی و ثبت نتایج حاصل از آن.

9ـ جمع‌بندی نتایج و تهیه گزارش (Case report)

10ـ ارائه گزارش به صورت کتبی و شفاهی.

 

منابع اصلی درس:

  1. Boone R. Daniel. (1991). Is your voice telling you? U.S.A: Singular publishing group Inc.
  2. Ham E. Richard. (1986). Techniques of stuttering therapy. N.J: Englewood cliffs.
  3. Johnson P. John. (1980). Nature and treatment of articulation disorders. Charles C. Thomas pub.
  4. Less and Urmin. (1997), Children with language disorders. 2nd Ed. London: Whurr publishers.

 

شیوه ارزشیابی:

کفایت پژوهش موردی دانشجو باید به تأیید سرپرست مربوط برسد. سپس ارائه گزارش موردی دانشجو با استفاده از چک لیست توسط داروها مورد ارزشیابی و نمره گذاری قرار می‌گیرد.

 

 

Category: اختیاری