شیوه‏‌های تربیت گفتار و صدا

Published Date | Written by Super User Hits: 5430

 

نام درس: شیوه‌‏های تربیت گفتار و صدا                                   کد درس: 17

 

تعداد واحد: 2 واحد(1 واحد نظری ـ 1 واحد عملی)

 

نوع واحد: نظری ـ عملی

 

هدف کلی درس: فراگیری شیوه‏‌های بالا بردن مهارت گفتار و صدا.

 

شرح درس:

در این درس دانشجو با روش‌‏های بالا بردن مهارت‏‌های گفتار و صدا در جنبه‏‌های مختلف مانند: استفاده از واژه‌‏های مناسب، طول جمله، سرعت و آهنگ گفتار، وضوح تولید، بلندی و کیفیت مناسب صدا، زبان بدنی و شیوه‌‏های اثرگذاری بر شنونده آشنا می‏‌شود.

 

رئوس مطالب:

نظری(17 ساعت):

1ـ ایستان و نشستن صحیح در هنگام سخن گفتن، آواز خواندن، سخنرانی و ...

2ـ استفاده درست از تنفس در گفتار.

3ـ آشنایی با الگوهای صوتی مختلف در گفتار مانند: آهنگ افتادن، آهنگ خیزان و ...

4ـ آشنایی با شیوه‏‌های تغییر بلندی، زیر و بم و آهنگ در سخن گفتن و آواز خواندن و ...

5ـ روش‏‌های رویارویی با تغییرات ناخواسته در محیط و صوت (بهداشت و پیشگیری)

6ـ نکته‏‌های کلیدی برای حفظ سلامت صوت در افرادی که از صوت در حرفه‌اشان استفاده می‏‌کنند. مانند قاریان، خوانندگان، سخنران‏‌ها، معلمین و ...

7ـ سخن گفتن در حالات و شرایط مختلف مانند:

ـ سخن گفتن با سرعت‏‌های مختلف.

ـ استفاده از نوای گفتار مانند مکث، دیرش، آهنگ و ...

ـ اجرای یک برنامه به صورت سخنرانی، شعرخوانی و طنز در حضور جمع.

8ـ آشنایی با شیوه‏‌های طبقه بندی مفاهیم.

9ـ آشنایی با شیوه‌‏های استفاده از زبان بدن.

عملی (34 ساعت):

1ـ قرارگرفتن در وضعیت صحیح بدنی و حفظ آن در گفتار.

2ـ تولید نمونه‌‏هایی از الگوهای آهنگین صوت همراه با استفاده صحیح از تنفس.

3ـ تغییر بلندی و ارتفاع صورت در گفتار.

4ـ سخن گفتن با الگوهای مختلف.

5ـ واژه یابی، بیان جمله‌‏های متعدد و تکمیل کردن جمله‏‌های ناتمام.

6ـ تمییز شنیداری ارتفاع صوت و نت‏‌های موسیقی.

7ـ تمییز شنیداری واجگونه‏‌های زبان فارسی و تولید آن‌ها.

8ـ استفاده از زبان بدن در حین گفتگو.

 

منابع اصلی درس:

  1. How to train singer (1991). Larra Browning Henderson. Parker publishing company. West Nyack. New York.

 

شیوه ارزشیابی:

ارزشیابی دانشجویان در حیطه شناختی در اواسط و پایان درس با استفاده از پرسش‌‏های چهارگزینه‌‏ای یا تشریحی انجام می‏‌شود، و در حیطه حسی حرکتی با استفاده از چک لیست صورت می‌‏گیرد.

 

 

 

Category: اختیاری