جبرانی

Last Updated on Saturday, 28 May 2016 15:13 |

 

نام درس: سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی                              کد درس: 01

 

پیش نیاز: ندارد

 

تعداد واحد: 1واحد (0.5 واحد نظری-0.5 واحد علمی)

 

نوع واحد: نظری-علمی

 

هدف کلی درس: دانشجو باید در پایان این درس بتوانـد اجزای مختلف یک رایانه شخصی را بشناسد و عملکرد هریک بداند،‌ با سیستم عامل ویندوز آشنا باشد،‌ بتواند آن را نصب ورفع ایراد بکند و کار با برنامه‌های کاربردی مهم را فرا گیرد.‌ همچنین توانایی استفاده از الگو‌های کتابخانه‌ای و روش‌های مختلف جستجو در بانک‌های اطلاعاتی مهم در رشته‌ی تحصیلی خود را داشته باشند و با سرویس‌های کتابخانه‌ای دانشگاه محل تحصیلی خود آشنا شود.‌از جمله اهداف دیگر این درس آشنایی با مرورگرهای معروف اینترنت است به گونه ای که دانشجو بتواند با موتور‌های جستجو کار کند و با سایت‌های معروف و مفید اطلاعاتی رشته خود آشنا شود.‌در پایان،‌دانشجو باید توانایی ایجاد و استفاده از پست الکترونیکی جهت ارسال و دریافت نامه و فایل را داشته باشد.

 

شرح درس:‌ در این درس دانشجو با اجزای مختلف رایانه‌ی شخصی،‌ سیستم عامل ویندوز،‌ اینترنت،‌ سایت‌های مهم، ست الکترونیکی و بانک‌های اطلاعاتی آشنا می شود تا بتواند به طورعملی از رایانه و امکانات آن برای مطالعه و تحقیق در رشته خود استفاده کند.

 

رئوس مطالب‌ (9 ساعت نظری – 17 ساعت عملی)

* آشنایی با رایانه‌ی شخصی:

1- شناخت اجزای مختلف سخت افزاری رایانه‌ی شخصی و لوازم جانبی.

2- کارکرد و اهمیت هر یک از اجزای سخت افزاری و لوازم جانبی.

آشنایی و راه اندازی سیستم عامل ویندوز:

1- آشنایی با تاریخچه‌ی سیستم عامل پیشرفته خصوصا ویندوز.

2- قابلیت و ویژگی‌های سیستم عامل ویندوز.

3- نحوه‌ی استفاده از  Help ویندوز.

4- آشنایی با برنامه‌های کاربردی مهم ویندوز.

آشنایی با بانک‌های اطلاعاتی مهم و نرم افزار‌های علمی ـ کاربردی رشته تحصیلی

1- معرفی و ترمینولوژی اطلاع رسانی.

2- آشنایی با نرم افزار‌های کتب مرجع رشته تحصیلی روی لوح فشرده و نحوه‌ی استفاده از آن‌ها

3- آشنایی با بانک‌های اطلاعاتی نظیر Biological  Abstract، Embase، Mebline و ... و نحوه‌ی جستجو در آن‌ها.

4- آشنایی با مجلات الکترونیکی Text‌ـ Full موجود روی لوح فشرده و روش‌های جستجو در آن‌ها.

* آشنایی با اینترنت:

1- آشنایی با شبکه‌های اطلاع رسانی.

2- آشنایی با مرورگر‌های مهم اینترنت و فراگیری ابعاد مختلف آن

3- فراگیری نحوه ی تنظیم مرورگر اینترنت برای اتصال به شبکه.

4- نحوه ی کار و جستجو با موتور‌های جستجوی مهم.

5-آشنایی با چند سایت معروف و مهم رشته‌ی تحصیلی

 

منابع درس:

1- ابراهیمی،‌ مهدی.‌ اینترنت.‌ تهران: نشر کتابدار، ‌1380.

2- کهزادی،‌ مسعود.‌ راهنمای امکانات رایگان اینترنت.‌ تهران.‌موسسه انتشار بهینه ،1380.

3- زرگر،‌محمود.‌راهنمای جامع Power point 2000 تهران؛‌موسسه انتشار بهینه،1380.

4- رضایی، مریم.‌ خود‏‏آموز ارتقا و تعمیر رایانه‌های شخصی.‌ تهران:‌ انتشارات غزال و انتشارات سائسی،1379 .

5- سماوی،‌ مجید.‌ کتاب آموزشی‌.Ms- dos تهران.‌ کانون نشر علوم،‌1372.

 

شیوه‌ی ارزیابی:

- در حیطه‏ شناختی:‌ ارزشیابی دانشجو در اواسط و پایان دوره بصورت تشریحی انجام می‌شود.

- در حیطه روانی-‌حرکتی:‌ آزمون علمی مهارت دانشجو در استفاده از رایانه،‌ سیستم عامل ویندوز و جستجوی اینترنتی با استفاده از چک لیست انجام می‌گیرد.

 

 

Category: جبرانی