معرفی اعضای گروه

Published Date | Written by رسولی Hits: 2517

 

دکتر غلامرضا مرادی

 مدیر گروه

 دکتر غلامرضا مرادی

 

 ایمیل

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 شماره تماس

  35091160 داخلی 343

مدرک تحصیلی

دکتری مدیریت اطلاعات بهداشتی -درمانی

صفحه اینترنتی

جهت مشاهده کلیک نمایید

 

مهندس مصطفی جهانگیر

هیات علمی

 مهندس مصطفی جهانگیر

 

 ایمیل

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 شماره تماس

  35091160 داخلی 102

 مدرک تحصیلی

 کارشانسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات-دکتری مدیریت

 

آزیتا عاقبتی

هیات علمی

 آزیتا عاقبتی

 

 ایمیل

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 شماره تماس

  35091160 داخلی 344

 مدرک تحصیلی

 کارشناسی ارشد مدارک پزشکی(فناوری اطلاعات سلامت)- دانشجوی دکتری فناوری اطلاعات سلامت