معرفی رشته

Published Date | Written by رسولی Hits: 2433

Health Information Technology (B.Sc)

رشته فناوری اطلاعات سلامت جهت دانشجویانی است، که تمایل دارند در مراکز علوم پزشکی و درمانی، به فعالیت‌های  فناوری اطلاعات بپردازند.
رشته فناوری اطلاعات سلامت، رشته‌ای نوپا در ایران است و از بازار کار نسبتاً خوبی برخوردار است. مدتی است که رشته‌ی مدارک پزشکی از لیست رشته‌های علوم پزشکی در سطح لیسانس حدف شده و رشته فناوری اطلاعات سلامت با  تغییرات اساسی نسبت به رشته مدارک پزشکی، جایگزین آن شده است.

رسالت رشته فناوری اطلاعات سلامت تربیت افراد کارآزموده‌ای است که بتوانند تصدی و مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی، مشتمل بر جمع آوری و پردازش داده‌ها، ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات، تحلیل شاخص‌های بهداشتی، مشارکت در کارشناسی، طراحی و پیاده سازیinformation system(HIS) Hospital را بر عهده بگیرد.

 

 تاریخچه رشته:

این رشته در آمریکا در مقاطع کاردانی و کارشناسی به صورت پیوسته و ناپیوسته وجود دارد.

 

نقش های دانش آموختگان در نظام بهداشتی: (Role definition)

دانش آموختگان این دوره دارای نقش خدماتی، آموزشی، مدیریتی و پژوهشی می‌باشند.

 

وظایف حرفه‌ای دانش آموختگان: (Task Analysis)

 

وظایف آموزشی:

الف- آموزش کارکنان مرتبط با بخش فن آوری اطلاعات سلامت

ب- آموزش کارکنان جدید در زمینه روند گردش امور در بخش فن آوری اطلاعات سلامت

 

وظایف خدماتی:

الف- تحلیل و سازماندهی اطلاعات و کدگذاری اطلاعات پزشکی بیماران در مراکز بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی و مطب‌ها

ب- کدگذاری مالی اطلاعات پزشکی (تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی) و تعیین مغایرت‌ها

ج- تحلیل شاخص‌های آمار بیمارستانی (مرگ و میر، بیماری، مالی و ...) و ارائه به مدیران مربوط و کاربران مجاز

د- ارائه اطلاعات پزشکی به کاربران مجاز با رعایت موازین قانونی

ه- اجرای مصوبات مربوط به خدمات ماشینی اطلاعات سلامت

 ی- مشارکت در طراحی فرم‌های اطلاعات سلامت

 

وظایف مدیریتی:

الف- مدیریت بخش فن‌آوری اطلاعات سلامت

 

وظایف پژوهشی:

الف- انجام پژوهش‌های کاربردی در حوزه سیستم‌های اطلاعاتی بهداشت و درمان

ب- مشارکت در طراحی و جمع‌آوری اطلاعات پژوهشی در حوزه بهداشت و درمان

 

استراتژی‌های كلی آموزشی :

استراتژی اين برنامه تلفيقی از استراتژی استاد محور و دانشجو محور است. در اين برنامه به اين نكات توجه می‌شود.

1-  آموزش مبتنی بر نيازهای جامعه

2- توجه به ارتباط صميمانه و نزديك اساتيد با دانشجو

3-  تشويق و حمايت از مشاركت دانشجويان در طراحی‌های پژوهشی

4-  توجه به روش‌ها و فنون نوين آموزشي

5-    آموزش مبتنی بر وظايف حرفه‌ای و حل مشكلات سلامت جامعه و سازمان‌های بهداشتی درمانی

 

اهداف کلی رشته فناوری اطلاعات سلامت:

تربیت افراد کارآمدی است که بتوانند در زمینه‌های زیر فعالیت داشته باشند:

1- مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت مشتمل بر جمع آوری و پردازش داده‌ها و ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات

2- تامین اطلاعات مورد نیاز جهت دفاع از حقوق بیمار، مراجعه کننده، موسسات و کارکنان بهداشتی و درمانی از طریق حفظ مستندات اطلاعات مرافبت بهداشتی

3- تامین اطلاعات مورد نیاز به منظور بهره‌برداری‌های آموزشی، پژوهشی، خدماتی و آماری مرتبط به رشته‌های مختلف پزشکی

4- بکار گیری فناوری اطلاعات در حوزه مدیریت اطلاعات سلامت

 

توانمندی‌های گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت در برگزاری دوره‌های آموزشی:

- برگزاری و تدریس کارگاه‌ها و دوره‌های بازآموزی:

- پرونده الکترونیک سلامت

- پرونده الکترونیک بیمار

- پرونده الکترونیک فردی و بهداشتی

- مستند سازی اطلاعات پزشکی

- مدیریت اطلاعات سلامت

- آمار بیمارستانی

- طبقه بندی بیماری‌ها و اقدامات پزشکی

- ذخیره و بازیابی اطلاعات پزشکی

- پذیرش و ترخیص بیماران

- تبدیل داده‌های بالینی به داده ها و کدهای مالی با استفاده از الگو CPT یا کتاب تعرفه

- مستند سازی اطلاعات بهداشتی به ویژه موارد خاص از جمله سرطان‌ها، جراحات

- آموزش طراحی فرم‌های پزشکی

 

رشته های مشابه در داخل کشور:

وجود ندارد

 

رشته های مشابه در خارج از کشور:

Health Information Administration

Health Information Technology