لیست دروس

Published Date | Hits: 2151

 

لیست دروس

نام دوره: کارشناسی پیوسته فناوری اطلاعات سلامت

2ـ طول دوره و ساختار آن: مطابق آیین‌نامه آموزشی دوره‌‏های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته مصوب شورای عالی برنامه ‏ریزی علوم پزشکی می‏‌باشد. 

3ـ تعداد کل واحدهای درسی: 130

4ـ تقسیم‌بندی واحدهای درسی:

الف)دروس اختصاصی: 92 واحد

ب) کارآموزی در عرصه: 16 واحد

ج) دروس عمومی: 22 واحد

 

الف)دروس اختصاصی:

 درس

نام درس

تعداد واحد

تعداد ساعت  

پیش نیاز

 

 

 

نظری

عملی

جمع

 

01

فیزیولوژی

2

34

 

34

 

02

آناتومی

2

34

 

34

 

03

اصطلاحات پزشکی

2

34

 

34

 

04

عوامل بیماری زا و عفونی

2

34

 

34

01، 02

05

بیماری شناسی اختصاصی(1)

2

34

 

34

04

06

ریاضیات

2

34

 

34

 

07

مبانی اپیدمیولوژی

2

34

 

34

 

08

شاخصها و تحلیل داده های بهداشتی

2

26

17

43

06،21،22

09

مدیریت اطلاعات سلامت(1)

2

34

 

34

 

10

مدیریت اطلاعات سلامت (2)

2

34

 

34

09

11

مدیریت فناوری در حوزه سلامت

2

34

 

34

 

12

سیستم های رایج طبقه بندی بیماری ها و اقدامات پزشکی(1)

2

26

17

43

03

13

سیستم های رایج طبقه بندی بیماری ها و اقدامات پزشکی(2)

2

26

17

43

12

14

زبان اختصاصی (IT)1

2

34

 

34

زبان عمومی

15

زبان اختصاصی (IT)2

2

34

 

34

14

16

آشنایی با سیستم عامل و برنامه های کاربردی

2

17

34

51

 

17

ساختمان داده و برنامه نویسی کامپیوتر

4

34

68

102

16

18

اصول مدیریت

2

34

 

34

 

19

اصول مدیریت فردی و محیط کار

2

34

 

34

 

20

داروشناسی

2

34

 

34

 

21

آمار حیاتی توصیفی

2

34

 

34

 

22

آمار حیاتی استنباطی

2

34

 

34

21

23

روش تحقیق

3

51

 

51

 

24

بیماری شناسی اختصاصی 2

2

34

 

 

34

04

25

بیماری شناسی اختصاصی 3

2

34

 

34

04

26

شبکه کامپیوتر و امنیت سیستم ها

2

17

34

51

 

27

فناوری اطلاعات سلامت 1

3

34

34

68

 

28

فناوری اطلاعات سلامت 2

2

34

 

34

27

29

فناوری اطلاعات سلامت 3

2

34

 

34

28

30

زبان تخصصی HIM 1

2

17

34

51

 

31

زبان تخصصی  2 HIM  

2

17

34

51

30

32

بیمه و نظام های پرداخت در سلامت

2

34

 

34

 

33

مدیریت منابع اطلاعاتی سلامت

1

17

 

17

 

34

مدیریت اطلاعات سلامت در بحران

1

17

 

17

 

35

سیستم های طبقه بندی تخصصی و نامگذاری بین المللی

2

17

34

51

13

36

کد گذاری مرگ و میر ها

2

17

34

51

13

37

کیفیت داده ها و سیستم اطلاعات سلامت

2

34

 

34

10

38

پرونده الکترونیک سلامت

2

34

 

34

27

39

پروژه تحقیق

3

17

68

85

23

40

مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت

2

34

 

34

29

41

انفورماتیک سلامت (1)

2

34

 

34

29

42

انفورماتیک سلامت (2)

2

34

 

34

41

43

کمک های اولیه

1

9

17

26

 

44

مبانی حسابداری و اقتصاد سلامت

2

34

 

34

06

45

آشنایی با ساختار و برنامه های نظام سلامت در ایران

2

34

 

34

 

جمع

 

92 واحد

 

 

ب) کارآموزی در عرصه:

درس

نام درس

تعداد واحد

تعداد ساعت

 

 

 

نظری

عملی

جمع

46

کار آموزی در عرصه 1

4

 

 

204

47

کار آموزی در عرصه 2

4

 

204

204

48

کار آموزی در عرصه 3

4

 

204

204

49

کار آموزی در عرصه 4

16

 

204

204

 

ج) جدول دروس عمومی:

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت دروس

 

 

پیش نیاز

 

 

 

نظری

عملی

جمع

 

1

دو درس از دروس مبانی نظری اسلام*

4

68

ــ

68

ــ

2

یک درس از دروس اخلاق اسلامی*

2

34

ــ

34

ــ

3

یک درس از دروس انقلاب اسلامی*

2

34

ــ

34

ــ

4

یک درس از دروس تاریخ و تمدن اسلامی*

2

34

ــ

34

ــ

5

یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی*

2

34

ــ

34

ــ

6

ادبیات فارسی

4

51

ــ

51

ــ

7

زبان انگلیسی عمومی

3

51

ــ

51

ــ

8

تربیت بدنی (1)

1

ــ

34

34

ــ

9

تربیت بدنی (2)

1

ــ

34

34

8

10

جمعیت و تنظیم خانواده

2

34

ــ

34

ــ

جمع

 

22

 

 

 

 

 

* تذکر: گذراندن این دروس مطابق عناوین دروس عمومی معارف اسلامی مصوب جلسه 542 مورخ 23/4/83 شورای عالی انقلاب فرهنگی (جدول زیر) است.

 

دروس عمومی معارف اسلامی

گرایش

کد درس

عنوان درس

واحد

ساعت

پیش نیاز

 

 

 

 

نظری

عملی

جمع

 

مبانی نظری اسلام

011

اندیشه اسلامی 1 (مبدأ و معاد)

2

34

 

34

 

012

اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت)

2

34

 

34

 

013

انسان در اسلام

2

34

 

34

 

014

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

2

34

 

34

 

اخلاق اسلامی

021

فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

2

34

 

34

 

022

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

2

34

 

34

 

023

آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

2

34

 

34

 

024

عرفان عملی اسلام

2

34

 

34

 

 انقلاب اسلامی

031

انقلاب اسلامی ایران

2

34

 

34

 

032

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2

34

 

34

 

033

اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

2

34

 

34

 

تاریخ و تمدن اسلامی

041

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

34

 

34

 

042

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

34

 

34

 

043

تاریخ امامت

2

34

 

34

 

 

آشنایی با منابع اسلامی

 

051

تفسیر موضوعی قرآن

2

34

 

34

 

 

 

2

34

 

34

 

052

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

2

34

 

34

 

 

 

2

34

 

34

 

جمع

 

 

12

408

 

408

 

 

 

 

 

 

 

 

Category: لیست دروس