معرفی اعضای گروه

Last Updated on Thursday, 09 March 2017 15:18 | Hits: 6775

 

آقای مهندس جهانگیر

  مدیر گروه

   مصطفی جهانگیر

 

  ایمیل

  mjahangir [at] varastegan.ac.ir  

  شماره تماس

   35091160 داخلی 102

  مدرک تحصیلی

  کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی- دانشجوی دکتری مدیریت

  رزومه

  مشاهده

 

دروس فناوری اطلاعات


 

خانم مهندس اسلامی

  نام

 سارا اسلامی

 

  رشته تحصیلی

  کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

 

خانم مهندس حقانی

  نام

 شیما حقانی

 

  رشته تحصیلی

 مهندسی کامپیوتر

 

خانم مهندس محمدزاده

  نام

 نرگس محمدزاده

 

  رشته تحصیلی

 مهندسی کامپیوتر

 

دروس تکمیلی


 

خانم باقری

  نام

 

 

  رشته تحصیلی

 

 

خانم مخبر

  نام

 

 

  رشته تحصیلی

 

 

خانم ناصری نژاد

  نام

 

 

  رشته تحصیلی

 

 

 

دروس عمومی


 

حجه الاسلام کريمي

  نام

  ابوالقاسم کريمي

 

  رشته تحصیلی

  فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

آقای جعفری

  نام

 حسین جعفری

 

  رشته تحصیلی

 زبان انگلیسی

 

خانم صابری

  نام

  فهیمه صابری

 

  رشته تحصیلی

  تربیت بدنی

 

خانم تکاوندی

  نام

  ثریا تکاوندی

 

  رشته تحصیلی

  زبان انگلیسی

 

آقای ارشادی نیا
  نام  آقای ارشادی نیا  
 رشته تحصیلی  

 

آقای کریمی

  نام

  مجتبی کریمی

 مشاهده رزومه

  رشته تحصیلی

  حقوق جزا و جرم شناسی

 

آقای بابایی
  نام  آقای بابایی  
 رشته تحصیلی  

 

آقای رضائیان

 نام  آقای رضائیان  
  رشته تحصیلی  

 

 خانم خواجه

  نام

  راحله خواجه

 

  رشته تحصیلی

  زبان و ادبیات فارسی

 

 آقای پرورنده

  نام

  محمد پرورنده فریمانی

 

  رشته تحصیلی

  تربیت بدنی