معرفی معاونت آموزشی

Last Updated on Sunday, 14 May 2017 11:47 | Hits: 7581

 

معاون آموزشی  

  نام و نام خانوادگی

 دکتر احمد ابوالحسنی

  مدرک تحصیلی  

 دکترای عمومی دندانپزشکی

 شماره تماس

 051-35091160

ایمیل

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 رزومه

 مشاهده

 

مدیر آموزش

  نام و نام خانوادگی

 شکرالله نعمتی

 مدرک تحصیلی

 کارشناسی ارشد علوم تربیتی

  شماره تماس

 35091160 داخلی 200

   ایمیل

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

مسئول دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی EDO

نام و نام خانوادگی

الهام اصل شیرین
 

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد گفتار درمانی

شماره تماس

051-35091160 داخلی 206

ایمیل

aslshirine@varastegan.ac.ir

 

کارشناس آموزش

  نام و نام خانوادگی

 ملیحه فاخر


مدرک تحصیلی 

 کارشناسی زیست شناسی 

  شماره تماس

 051-35091160 داخلی 203

  ایمیل

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 کارشناس آموزش

نام و نام خانوادگی

 مجید رزمی

مدرک تحصیلی

 مهندسی کشاورزی

شماره تماس

 051-35091160 داخلی 202

 ایمیل

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

کارشناس آموزش مداوم

نام و نام خانوادگی

 مهندس شیما حقانی

مدرک تحصیلی

 مهندسی کامپیوتر

شماره تماس

 051-35091160 داخلی 101

 ایمیل

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.