تقویم نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 ( نیمسال 952)

Published Date | Written by محمدزاده Hits: 7285

توضیحات :

      شروع کلاسها برای دانشجویان جدیدالورود  95.11.16

      کلاسهای اسفندماه تا پنج شنبه 95.12.26 تشکیل می گردد.