نمایه شدن مجله انگلیسی زبان RBMB علوم پزشکی وارستگان در پایگاه علمی Pub Med Central

Published Date | Written by حقانی Hits: 4491

به اطلاع می‌رساند مجله‌ی علمی انگلیسی زبان

(Reports of Biochemistry and Molecular Biology (RBMB

وابسته به علوم پزشکی وارستگان دارای شماره بین‌المللی ISSN: 2322-3480، با هئیت تحریریه کاملا بین المللی موفقبه ایندکس شدن در پایگاه علمی   CentralPub Med  گردیده است، گفتنی است این پایگاه دهمین پایگاه علمی می باشد که مجله RBMB موفق به نمایه شدن در آن شده است.

این مجله علاوه بر کسب  رتبه علمی پژوهشی از وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در پایگاه‌های علمی زیر ایندکس می باشد:

(The Eastern Mediterranean Regional Office of the World Health organisation (WHO-EMRO

(EBSCO Information Services (EBSCO

(Chemical Abstracts Service (CAS

(Scientific World Index (SCIWIN

(Islamic World Science Citation Database (ISC

 (Directory of Open Access Journals(DOAJ

 (Directory of Research Journal Indexing (DRJI

 Chemical Abstract

Index Copernicus

در راستای سهولت گسترش علم و ارتقای علمی کشور، این مجله بصورت الکترونیکی با دسترسی آزاد به مقالات، منتشر می گردد. 
 برای کسب اطلاعات بیشتر و یا ارسال مقاله به آدرس مجله www.rbmb.net  مراجعه فرمایید.