آیین‌نامه استفاده از کتابخانه

Last Updated on Wednesday, 08 June 2016 08:52 | Hits: 3686

به منظور استفاده هرچه بيشتر از محيط آرام كتابخانه و حفظ و حراست از اموال آن استفاده كنندگان موظف به رعايت موارد زير می‏ باشند:

ماده اول: افراد واجد شرایط جهت استفاده از سالن مطالعه و منابع کتابخانه

ماده دوم: اعتبار عضويت

ماده سوم: رعايت نظم در سالن مطالعه

ماده چهارم: شرايط امانت

ماده پنجم: ضوابط مربوط به تاخیر در تحویل منابع امانت گرفته شده

ماده ششم: مفقود و یا ناقص شدن منابع امانت گرفته شده

ماده هفتم: منابعی که برای استفاده در بیرون از کتابخانه امانت داده نمی‌شود.

ماده هشتم: ساعات کار کتابخانه و سالن مطالعه

 

ماده اول: افراد واجد شرایط جهت استفاده از سالن مطالعه و منابع کتابخانه

افراد زير می‌توانند از سالن مطالعه و منابع کتابخانه استفاده نمايند:

1.  دانشجويان

2.  کارکنان

3.  اساتید

 

ماده دوم: اعتبار عضويت

1.   مدت اعتبار عضویت دانشجویان تا پایان تحصیلی ایشان می‌باشد.

2.   مدت اعتبار کارکنان و اساتید دائمی می‌باشد.

 

ماده سوم: رعايت نظم در سالن مطالعه

1.  رعايت سکوت و نظم الزامی میباشد.

2.  مطالعه باید به‏صورت انفرادی انجام پذیرد.

3.  خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات در سالن مطالعه ممنوع میباشد.

4.  مطالعه در حين قدم زدن در سالن مطالعه ممنوع می‌باشد.

5.  لوازم سالن مطالعه را به هيچ‏وجه نمي‏توان از يک طرف به طرف ديگر آن انتقال داد.

6.  استفاده از تلفن همراه در سالن مطالعه ممنوع میباشد.

7.  رزرو جا برای دیگران ممنوع می‏باشد.

8.  رعايت شئونات و حجاب اسلامي الزامی است.

تبصره 1: هرگاه فردی بدون رعايت مقررات مربوط به کتابخانه و سالن مطالعه، اقدام به خارج نمودن کتاب، پایان ‏نامه و ... نماید و یا به صورت عمد به سالن مطالعه و کتابخانه آسیب برساند، به عنوان متخلف شناخته شده و به مدت یک ترم تحصیلی از استفاده از کتابخانه و سالن مطالعه محروم می‏گردد.

 

ماده چهارم: شرايط امانت

1.  امانت گيرنده موظف است موارد امانتی را با دقت بررسي نموده و در صورت مشاهده عيب و نقص بلافاصله مراتب را به مسئول کتابخانه اطلاع دهد. در غير اين صورت ملزم به پرداخت خسارت تعيين شده از سوی كتابخانه می‌باشد؛

2.  هر دانشجوی کارشناسی می‎تواند در هر نوبت 2 جلد کتاب را حداکثر یک هفته به امانت ببرد؛

3.  هر دانشجوی کارشناسی ارشد می‏‌تواند در هر نوبت 3 جلد کتاب را حداکثر دو هفته امانت ببرد؛

4.  کارکنان و اساتید می‌توانند در هر نوبت 3 جلد کتاب را حداکثر سه هفته امانت ببرند؛

5. در قبال موارد امانت گرفته شده فقط شخص امانت گيرنده در مقابل كتابخانه مسئول می‌باشد و در صورت بروز اشكال هيچ‌گونه عذری از وی پذيرفته نمی‌شود؛

6.  به همراه آوردن کتاب، جهت تمدید آن الزامی می‌باشد؛

7.  امانت گیرنده نمی‌تواند موارد امانتی را به شخص یا دانشجوی دیگر امانت دهد؛

8. تمدید هر کتاب فقط یک مرتبه صورت می‌گیرد و در صورتی که فرد تمایل به استفاده مجدد از کتاب را داشته باشد، می‌بایست کتاب را تحویل داده و پس از 3 روز جهت امانت مجدد کتاب اقدام نماید.

تبصره 1: بدیهی است چنانچه در این مدّت فرد دیگری تقاضای امانت کتاب مورد نظر را داشته باشد، می‏‌تواند آن را به امانت بگیرد؛

تبصره 2: در موارد خاص، مانند کتاب‏‌های تک نسخه‌‏ای، پر مخاطب و مواردی از این قبیل تمدید صورت نمی‌گیرد؛

9.  تمدید کتاب‏‌هایی که با تأخیر بازگردانده می‌شوند به هیچ وجه امکان پذیر نمی‌باشد؛

 

ماده پنجم: ضوابط مربوط به تاخیر در تحویل منابع امانت گرفته شده

در صورتی که منابع امانت گرفته شده در موعد مقرر به کتابخانه باز گردانده نشود مشمول پرداخت جریمه نقدی به شرح ذیل می‌شود:

1.   جریمه‌ی‏ تأخیر به ازای هر کتاب در هر روز 200 تومان برای دانشجویان و برای اساتید و کارکنان 300 تومان می‌باشد.

2.   بدیهی است تا روشن شدن وضعيت موارد دير كرد، از دادن هرگونه سرويس به اين دسته از افراد خودداری خواهد شد؛

3.   می‌‏توان به جای پرداخت هزینه به کتابخانه کتاب اهدا نمود.

تبصره 1: امانت منابع جدی منوط به پرداخت جریمه تاخیر می‌باشد.

تبصره 2: عواید حاصل از جریمه تاخیر، پس از طی مراحل قانونی صرف امور کتابخانه خواهد شد.

 

ماده ششم: مفقود و یا ناقص شدن منابع امانت گرفته شده

1.  چنانچه امانت گيرنده مواد امانت گرفته شده از كتابخانه را گم نمايد، موظف به تهيه و تحويل آن در كوتاه‌ترين مدّت (حداکثر یک ماه) مي‏‌باشد و تشخيص چگونگی امر به عهده مسئول كتابخانه می‌باشد؛

2.  چنانچه مواد امانتی گمشده، در بازار (داخل و خارج كشور) ناياب گرديده باشد امانت گيرنده بايستي با صلاح‌ديد مسئول و نياز كتابخانه، كتابی را جايگزين نمايد، در غير اين صورت پرداخت جريمه به شرح ذيل خواهد بود:

الف. كتاب و نشريات ادواری مطابق قيمت روز با ارز آزاد احتساب خواهد شد؛

ب. در مورد تعيين قيمت مواد سمعی و بصری و كتب و نشرياتی كه قيمت آن ‏ها مشخص نمی‏‌باشد نظر كميته و يا مسئول كتابخانه قابل قبول است؛