معرفی شورای پژوهشی

Last Updated on Saturday, 13 May 2017 09:05 | Hits: 3661

 

ریاست مرکز

نام و نام خانوادگی

دکتر عبدالرضا وارسته

مدرک تحصیلی

فوق تخصص ایمونو بیوشیمی

شماره تماس

051-35091160
ایمیل This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

رزومه

مشاهده

 

مدیر فناوری و اطلاعات      

نام و نام خانوادگی

مهندس مصطفی جهانگیر

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و مدیریت اجرایی-            دکتری مدیریت

شماره تماس

051-35091160 داخلی 102

ایمیل mThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

رزومه

مشاهده

 

مدیرپژوهشی

نام و نام خانوادگی

دکتر فاطمه کیفی

مدرک تحصیلی

دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی

شماره تماس

051-35091160 داخلی 104

ایمیل keifyf@varastegan.ac.ir

رزومه

 مشاهده

 

معاون آموزشی

نام و نام خانوادگی

دکتر احمد ابوالحسنی

مدرک تحصیلی

دکترای عمومی دندانپزشکی

شماره تماس

051-35091160

ایمیل

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

رزومه

مشاهده

اهی

 مدیر گروه فناوری اطلاعات سلامت

نام و نام خانوادگی

دکتر غلامرضا مرادی

مدرک تحصیلی

دکتری مدیریت اطلاعات بهداشتی- درمانی

شماره تماس

051-35091160 داخلی 343
ایمیل This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

رزومه

مشاهده

 

مسئول گروه گفتار درمانی

نام و نام خانوادگی

الهام اصل شیرین

مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد گفتار درمانی
شماره تماس

051-35091160 داخلی 206

ایمیل

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

نام و نام خانوادگی

علی طلوع

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد باکتری شناسی پزشکی

شماره تماس

051-35091160 داخلی 209
ایمیل This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

رزومه

مشاهده

 کده

مدیر گروه علوم تغذیه

  مدیر گروه

  پرنیان پزشکی


  مرتبه علمی

  مربی

  ایمیل

  pezeshkip@varastegan.ac.ir

  شماره تماس

  35091160 داخلی 312

  مدرک تحصیلی

  دکتری میکروبیولوژی مواد غذایی