آموزش‌های نیروی انسانی

Published Date |

مهمترین رکن هر نظام و سازمانی را نیروی انسانی تشکیل میدهد که میتواند هر سازمانی را به سوی اهداف توسعه هدایت کند. عوامل بیشماری بر بهرهوری و افزایش کارایی نیروی انسانی موثر است که از آن جمله میتوان به نقش آموزش نیروی انسانی اشاره کرد. آموزش یک وسیله اساسی در سازمانها و یک فرایند مداوم و همیشگی است و موقت و تمام شدنی نمیباشد.

آموزش نیروی انسانی اگر با یک برنامهریزی دقیق و درست انجام شود باطبع منجر به ارائه اندیشههای نو و نظریات کارساز خواهد شد. افراد آموزش دیده میتوانند نوآرایی و خلاقیت بالایی نسبت به افرادی که آموزشهای لازم را ندیدهاند داشته باشند.

اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب میشود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط به طور موثر فعالیتهایشان را ادامه داده و بر کارایی خود بیفزایند.  کارکنان در هر سطحی از سطوح سازمانی، محتاج آموزش و یادگیری و کسب دانش و مهارتهای جدید هستند و باید همواره برای بهتر انجام دادن کار خود از هر نوع که باشد روش ها و اطلاعات جدیدی کسب کنند.

لذا واحد آموزش ضمن خدمت کارکنان با در نظر گرفتن نیازها و اولویتها اقدام به برنامهریزی جهت برگزاری کارگاههای کوتاه مدت نموده و تاکنون بالغ بر 45 کارگاه برگزار کرده است که در جدول زیر به برخی از آنها اشاره شده است.

 

ردیف

نام کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

مدت کارگاه

1

 آشنایی با نرم افزار End note

خانم دکتر واحدی

91/09/12

4 ساعت

2

 خلاقیت

خانم مهندس حسینی

91/10/12

4 ساعت

3

 مهارت های ارتباطی(شنونده موثر)

خانم دکتر شیبانی

91/12/25

2 ساعت

4

 آشنایی با نرم افزار One note

خانم دکتر کیفی

92/02/19

2 ساعت

5

 مهارت های ارتباطی(خشم)

خانم دکتر شیبانی

92/02/24

2 ساعت

6

 مدیریت زمان

خانم مهندس حسینی

92/02/24

2 ساعت

7

 فتوشاپ

خانم مهندس محمدزاده

92/03/22

10 ساعت

8

 بایدها و نبایدها در رفتار دانشجویان

آقای غفرانی

92/03/29

2 ساعت

9

 روشهای ارتباط موثر

آقای اخلاق پور

92/04/12

2 ساعت

10

 اختلالات زبان در دوران رشد

خانم اصل شیرین

92/04/26

2 ساعت

11

 امنیت اطلاعات

آقای مهندس جهانگیر

92/05/09

4 ساعت

12

 آیین نگارش نامه های اداری

خانم مهندس حسینی

92/05/23

2 ساعت

13

 مهارتهای ارتباطی

آقای غفرانی

92/05/30

10 ساعت

14

 خطاهای ادراکی

آقای مهندس جهانگیر

92/07/17

2 ساعت

15

 فنون تدریس

آقای حاجیان نژاد

92/07/26

4 ساعت

16

 آنالیز داده با نرم افزار Excel

خانم مهندس حسینی

92/09/07

4 ساعت

17

 بهداشت روان

آقای دکتر ابوالحسنی

92/09/20

2 ساعت

18

 آشنایی با سیستم آموزش مجازی

خانم مهندس اسلامی

92/09/27

6 ساعت

19

 دوره Teacher Training Course

آقای مهندس بهلول

92/06/01

20 ساعت

20

 تشریفات ویژه پرسنل بخش خدمات

آقای اخلاق پور

92/04/22

8 ساعت

21

 آینده پژوهی

آقای مهندس جهانگیر

92/11/02

2 ساعت

22

 خطاهای فکری و شناختی

آقای مهندس جهانگیر

93/02/24

2 ساعت

23

 تقویت حافظه

آقای مهندس جهانگیر

92/12/21

2 ساعت

24  رابطه اخلاق و مذهب حجه الاسلام فیض آبادی 92/11/30 6 ساعت
25  دانستنی های ضروری حقوقی آقای کریمی 93/02/31 4 ساعت
26   مداخله در بحران آقای غفرانی 93/01/27  6 ساعت
27  بیمه عمر خانم علی محمدی 93/02/10 2 ساعت
28  معرفی سامانه های نرم افزاری مرکز خانم ها محمدزاده- خواجه نظام- اسلامی 92/10/25 2 ساعت
29  دانستنی‌های مالی و اداری آقای کمساری 93/03/21 2 ساعت
30  آموزش کلیه امکانات سیستم آموزش مجازی خانم اسلامی 93/04/11 6 ساعت