کارگاه‌های مهارت‌های مشاوره

Published Date | Written by محمدزاده Hits: 2681

عنوان کارگاه

نام مدرس

زمان برگزاری

ارتباط با دانشجو

سرکار خانم مخبر

93.11.7

روانشناسی رشد جوانان

جناب اقای دکتر باقری

94.5.25
94.5.26

روش‌های مصاحبه و گزارش‌نویسی

جناب آقای دکتر اکبری

94.5.28
94.5.29

اصول مبانی و فنون مشاوره

جناب اقای دکتر اکبری

94.6.4
94.6.5

روش‌های تغییر و اصلاح رفتار

جناب اقای دکتر ثمری

94.6.7
94.6.10