کارگاه های آموزش نیروی انسانی

Published Date | Written by محمدزاده Hits: 2991

نام مدرس

عنوان کارگاه

زمان برگزاری

سرکار خانم دکتر مخبر

بهداشت روانی بانوان

93/8/6
93/8/20

سرکار خانم محمدزاده

فتوشاپ

93/8/27
93/9/4

جناب آقای ملازمیان

کمک های اولیه

93/9/10

جناب اقای دکتر جهانگیر

مدیریت برنامه ریزی کاری

93/9/17
93/9/25

سرکار خانم محمدزاده

نرم افزار اوت لوک

93/10/1
93/10/23

جناب اقای نعمتی

بایدها و نبایدهای محیط کار

93/10/30

سرکار خانم اسلامی

camtasia

93/11/14

سرکار خانم اسلامی

سام

93/11/21

سرکار خانم محمدزاده

93/11/21

جناب اقای کمساری

باید ها و نباید های محیط کار

93/11/28

-

مسابقه کتاب خوانی

93/12/5

سرکار خانم حمید

خلاقیت

93/12/12

جناب اقای ملازمیان

کمک های اولیه

93/12/19

جناب اقای مهندس جهانگیر

مثبت اندیشی

94/1/18

جناب اقای نعمتی

مکاتبات اداری

94/1/24

جناب آقای مهندس جهانگیر

معرفی وب سایتهای مفید و کاربردی

94/1/31

جناب اقای نعمتی

مکاتبات اداری

94/2/7

-

بیان تجربیات دوران تدریس

94/2/14

جناب اقای کرامتی

تغذیه روزانه

94/2/21

جناب اقای طلوع

مدیریت زمان

94/2/28

سرکار خانم کریمی

اصول فنگ شویی

94/3/11

جناب آقای مهندس جهانگیر

کارآفرینی و هوش مالی

94/3/18

سرکار خانم اسلامی

مدیریت رفتار در فضای مجازی

94/4/15

جناب اقای طلوع

مهارتهای تصمیم گیری

94/4/22

جناب اقای غفرانی

ورزش های پشت میز کار

94/4/29

سرکار خانم دکتر پزشکی

کارگروهی

94/5/5

سرکار  خانم علیزاده

چگونگی ایجاد نظم در محیط کار

94/5/19

جناب اقای غفرانی

فشارهای روانی اجتماعی

94/6/2
94/6/23

سرکار خانم کریمی

حلقه عادت

94/6/30

جناب آقای مهندس جهانگیر

تعامل بین کارکنان و مدیران

94/7/6
94/7/13

جناب اقای غفرانی

نحوه برخورد با دانشجو

94/7/20

جناب آقای مهندس جهانگیر

اسیب های روانشناختی فضای مجازی

94/7/27

جناب اقای  غفرانی

جرات ورزی

94/8/4

سرکار خانم حقانی

مستند سازی تجربیات مدیریتی

94/8/11

جناب آقای مهندس جهانگیر

نحوه تعامل بین مدیران و کارکنان

94/7/6

جناب آقای مهندس جهانگیر

نحوه تعامل بین مدیران و کارکنان

94/7/13

جناب آقای غفرانی

نحوه برخورد با دانشجو و شیوه کلاس داری

94/7/20

جناب آقای مهندس جهانگیر

آسیب های روان شناختی فضای مجازی

94/7/27

جناب آقای غفرانی

جرات ورزی

94/8/4

سرکار خانم حقانی

مستندسازی تجربیات مدیریتی

94/8/11

سرکار خانم شریعتی

چگونه با استرس مقابله کنیم

94/8/18

سرکار خانم اصل شیرین

اصول تهیه پاورپوینت آموزشی استاندارد

94/9/9

جناب آقای مهندس جهانگیر

نظریه انتخاب

94/10/3

سرکار خانم حمید

دنیای سوفی

94/10/10

جناب آقای کرامتی

امنیت در ریسک پذیری است

94/10/17

سرکار خانم اصل شیرین

چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم

94/10/24

سرکار خانم باانصاف

مدیریت روابط شغلی با فراگیری زبان بدن

94/11/08

سرکار خانم باانصاف

مدیریت روابط شغلی با فراگیری زبان بدن

94/11/29

جناب آقای مهندس جهانگیر

جمع بندی سال جاری و هدف گذاری

94/12/6

سرکار خانم حسن آبادی

نوشتن Plan کاری

94/12/13

جناب آقای مهندس جهانگیر

تکنیک های خلاقیت و نوآوری

95/1/19

جناب آقای دکتر سلامی

ارتباطات

95/1/23

جناب آقای مهندس جهانگیر

تکنیک های خلاقیت و نوآوری

95/2/9

جناب آقای دکتر وارسته

ساختار تیم های موفق

95/2/23

جناب آقای مهندس متحدین

Coaching

95/2/30

جناب آقای دکتر رهباردار

نحوه طرح سوال، تفسیر و تحلیل آزمون

95/3/6

سرکار خانم مخبر

نوروفیدبک

95/3/13