رزومه جواد باقری

Last Updated on Tuesday, 04 February 2014 17:16 |

مشخصات فردی

نام:جواد

نام خانوادگی:باقری

نام پدر:کاظم

متولد:1315 - مشهد

 

 

تحصیلات

دوره:دکترا

رشته:داروسازی

سال اخذ مدرک:1340

نام و آدرس دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل: ایران، تهران، دانشکده داروسازی دانشگاه تهران

 

استخدام

وضعیت استخدام: رسمی

محل استخدام: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خراسان

شغل فعلی: بازنشسته وزارت بهداشت و درمان خراسان، دارای داروخانه شخصی (داروخانه گوهرشاد)

آدرس محل کار:مشهد، سه راه ادبیات، داروخانه گوهرشاد

تلفن محل کار:8414443

 

فعالیتهای علمی آموزشی

1) شرکت در کنگره ایمونولوژی

2) شرکت در کنگره آسیب شناسی در کشور فنلاند

3) شرکت در کنگره دندانپزشکان در شیکاگو

4) شرکت در کنگره رادیولوژی در برزیل

 

فعالیتهای علمی اجرایی و پژوهشی

1) استخدام در شرکت دارویی KBC در سال 1342

2) استخدام در اداره تأمین اجتماعی در سال 1347

3) ریاست داروخانه بیمارستان 17 شهریور مشهد

4) ریاست بیمارستان دکتر شیخ

5) مدیر دارویی تأمین اجتماعی خراسان

6) مدیر عامل داروخانه مرکزی امام

7) عضو هیئت مدیره داروخانه مرکزی امام

8) عضو هیئت مدیره دارالشفای امام

9) عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان خراسان

10) عضو هیئت مدیره نظام پزشکی خراسان

11) عضو هیئت مدیره بهداشت و درمان خراسان

12) عضو هیئت مدیره پودر شیر مشهد

13) بازدید از کارخانه تولید شیر خشک سوییس

14) بازدید از کارخانه تولید شیر خشک فرانسه

15) بازدید از کارخانه تولید شیر خشک ایتالیا

16) بازدید از کارخانه تولید قوطی شیر خشک در ایتالیا

17) عضو کمیته رفاه سازمان نظام پزشکی مشهد

18) عضو کمیته بازرسی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دولتی و خصوصی سازمان نظام پزشکی مشهد

19) نماینده داروسازان در هیئت‌های حل اختلاف اداره دارایی

20) معاون دارویی استان خراسان

 

Category: رزومه