FA - EN

دانشجوی گرامی
قطعاً به این نتیجه رسیده اید که کمک و همیاری شما عزیزان، نه تنها ما را در کشف و رفع نواقص آموزشی کمک می­کند؛ بلکه اساتید و اعضای هیأت علمی با مراجعه به نتایج ارزیابیها و مشاهده­ ی نتایج سعی مینمایند در راستای بهبود روش های تدریس خود اقدام نمایند.
لذا از شما دانشجوی گرامی انتظار می رود از تاریخ ……..لغایت 98/09/10 با مراجعه به پرتال پیام و قسمت نظرسنجی، مطابق با فایل راهنمای سامانه ارزیابی که لینک آن در ذیل این اطلاعیه موجود است  نسبت به تکمیل فرم نظرسنجی اقدام نمایید.
لازم به ذکر است در صورتی که دانشجو فرمهای ارزیابی مربوط به دروس خود را تکمیل نکرده باشد امکان مشاهده نمرات موقت امتحانی و اعتراض به نمرات برای او مقدورنخواهد بود و فقط بعد از نهایی شدن می تواند نمرات خود را مشاهده نماید.

جهت دریافت فایل راهنمای ارزشیابی اساتید بر روی لینک قرار گرفته در زیر کلیک کنید.