FA - EN

اطلاعات کلی

شماره حساب موسسه جهت واریز شهریه 0715301125002 نزد بانک سپه شعبه وکیل آباد می‌باشد .

در هنگام واریز به حساب‌های موسسه درج شناسه واریز الزامی می‌باشد که این شناسه از طریق پرتال دانشجو قابل دریافت است .

روش‌های پرداخت شهریه :

  1. واریز بصورت آنلاین از طریق پرتال دانشجویی
  2. واریز نقدی به شماره حساب‌های اعلام شده (در صورت واریز نقدی اصل فیش به امور مالی تحویل شود)
  3. از طریق کارت‌خوان موجود در موسسه
  4. استفاده از وام دانشجویی
  5. پرداخت چک (در صورت عدم داشتن چک برگشتی)

آیین‌نامه پرداخت شهریه:

1. دریافت شهریه از دانشجویان هر دوره آموزشی مطابق با تعرفه اعلام شده در دفترچه آزمون ورودی همان دوره انجام می‌پذیرد .

2. چنانچه قبولی دانشجویی را سازمان سنجش آموزش کشور منتفی اعلام کند شهریه ثابت ومتغیر آن نیمسال عودت می‌گردد.

3. دانشجویان مهمان شهریه ثابت و متغیر را به موسسه مبدا و فقط شهریه متغیر را به موسسه مقصد می‌پردازد.

4. شهریه مرخصی تحصیلی در هر نیمسال، در صورت موافقت یا تقاضای دانشجو شهریه ثابت آن نیمسال تحصیلی می‌باشد.

7. در صورت حذف اضطراری هر درس ، شهریه متغیر آن مسترد نمی‌گردد.

8. شهریه ثابت ترم تابستانی 50 درصد شهریه ثابت تعیین شده برای هر نیمسال تحصیلی است.

9. در صورتیکه موسسه طبق آیین‌نامه آموزشی دور‌ه‌های کاردانی وکارشناسی دروسی را که دانشجویان انتقالی قبلا در دانشگاه‌ها یا موسسات آموزش عالی دیگر با موفقیت گذرانده اند، معادل سازی و پذیرش نماید، به ازاء هر واحد درس پذیرفته شده، 5 درصد شهریه ثابت یک نیمسال را اخذ نمایند.

10. دریافت هزینه‌های مواد مصرفی و آزمایشگاهی از دانشجویان مجاز نمی‌باشد.

11. در صورت انصراف ازتحصیل ، انتقال ، مرخصی تحصیلی و اخراج کل مانده حساب دانشجو تا آن ترم بایستی بصورت نقد واریز گردد.

12. دانشجویان رتبه‌های اول ، دوم وسوم هر گروه به ترتیب 20 ، 15 و 10 درصد شهریه ثابت و متغیر برایشان منظور می‌گردد. این تخفیف شامل دانشجویان ترم آخر نمی‌گردد.

13. در صورت نیاز به ارتباط با امور مالی لطفا به آدرس vua [at] varastegan.ac.ir مکاتبه فرمایید.

14. دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر نیز تابع قوانین بنیاد شهید خواهند بود.