FA - EN

تقویم کارگاه های علوم آزمایشگاهی (نیمسال دوم 98-97)

روز تاریخ برگزاری عنوان  کارگاه مدرس دانلود فایل ثبت نام
چهارشنبه 1 اسفند استاندارد سازی در آزمایشگاه میکروب شناسی پزشکی آقای طلوع دانلود لینک ثبت نام
چهارشنبه 18 اردیبهشت آنالیز و شستشوی اسپرم جهت IUI آقای دکتر حبیبی
آقای یعقوبی
دانلود لینک ثبت نام
چهارشنبه 21 فروردین پایگاه های اطلاعاتی بیوانفورماتیک پزشکی خانم دکتر کیفی
آقای دکتر حبیبی
دانلود لینک ثبت نام
دوشنبه 30 اردیبهشت آشنایی با تست غیر تهاجمی پیش از تولد (NIPT) با استفاده از DNA آزاد جنینی (cfDNA) در گردش خون مادر خانم بهار محمدی دانلود لینک ثبت نام 
چهارشنبه 1 خرداد تفسیر داده های آزمایشگاهی آقای دکتر کرامتی دانلود لینک ثبت نام 

 

تقویم کارگاه های برگزار شده علوم آزمایشگاهی (نیمسال اول 98-97)

روز تاریخ برگزاری عنوان کارگاه مدرس دانلود فایل
چهارشنبه 5 دی تکنیک الایزا و کاربردهای تشخیص آزمایشگاهی آن آقای مختاریه دانلود
چهارشنبه 7 آذر تشریح حیوانات آزمایشگاهی آقای یعقوبی ---
چهارشنبه 23 آبان آنالیز ادار آقای مختاریه دانلود
دوشنبه 7 آبان ضروریاتی که دانشجویان علوم آزمایشگاهی قبل از کارآموزی باید بدانند؟ آقای دکتر حبیبی
آقای مختاریه
دانلود
دوشنبه 23 مهر هر آنچه درباره بانک خون باید بدانید؟! آقای یعقوبی دانلود
چهارشنبه 11 مهر در بخش هماتولوژی یک آزمایشگاه تشخیص طبی چه میگذرد؟ آقای دکتر حبیبی ---

کارگاه های مهارتی علوم آزمایشگاهی