FA - EN

دوره مهارتی"تکنسین پذیرش و نمونه گیری در آزمایشگاه تشخیص طبی"
 با توجه به تامین نیروي انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز جامعه آزمایشگاهی کشور، ایجاد زمینه هاي لازم و فراهم آوردن شرایط مناسب براي راه یابی فارغ التحصیلان به آزمایشگاه ها و مراکز درمانی، مهارتکده وارستگان اقدام به برگزاري دوره ی مهارتی فوق جهت کلیه سطوح کارکنان آزمایشگاه ها، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های علوم زيستي، علوم آزمايشگاهي، كليه گرايش هاي بيولوژي، داروسازي و كليه گرایش های شیمی نموده است.
ضـرورت تشـکیل دوره:
  • نیاز جدي کلیه آزمایشگاه هاي بالینی کشور به نیرو هاي نمونـه گیـر شایسـته و مجـرب
  • کمبود شدید نیرو شایسته در این حوزه که آشنایی کامل با الزامات تضمین کیفیت و مدیریت کیفیت در حوزه نمونه برداري داشته باشند.
اهـداف برگزاري دوره:
  • ارتقاي سطح کیفی آزمایشگاه هاي بالینی کشور که نهایتا به افزایش سطح رضایمندي کلیه ذینفعان در آزمایشگاه منتج خواهد گردید (کاهش جدي خطا هاي قبل از آنالیز)
  • ارتقاي صلاحیت و شایستگی (دانش و مهارت) جهت کلیه کارکنان آزمایشگاه در حال کار یا جدید الورود در حوزه پذیرش، جوابدهی و نمونه گیري آزمایشگاه
  • الزام آزمایشگاههای بالینی کشور به استفاده از نیرو هاي دوره دیده و ماهر که در این دوره کسب مهارت و دانش نموده اند و گواهینامه احراز صلاحیت را کسب نموده اند.
تقویم  آموزشی دوره مهارتی تکنسین پذیرش و نمونه گیری در آزمایشگاه تشخیص طبی
کد دوره: 00
گروه دوره: رشته های علوم زيستي، علوم آزمايشگاهي، كليه گرايش هاي بيولوژي، داروسازي و كليه گرایش های شیمی
تاریخ برگزاری دوره: اوایل سال آینده
ساعات برگزاری دوره: متعاقبا اعلام می شود
هزینه دوره: متعاقبا اعلام می شود
مدت دوره: 50 ساعت (35 ساعت عملی، 27 ساعت تئوری)
مدرس دوره: متعاقبا اعلام می شود