جهت مشاهده متن مصاحبه می توانید اینجا را کلیک نمایید.

سرپرست تیم ورزشی علوم پزشکی وارستگان