FA - EN

در قسمت دوم مجموعه «ایمنی و کیفیت مواد غذایی» دکتر پرنیان پزشکی  از ویژگیهای گوشت مرغوب، عطر و طعم گوشت را توضیح می‌دهند

موضوعات زیر در این اپیزود مطرح می‌شوند:

  • علت عطرو طعم نا مطلوب گوشت
  • تفاوت چربی داخل گوشت
  • تاثیر تغذیه دام در طعم گوشت

با ما باشید